NHO Europanytt 15.02.2016

Digital plattform for å løse uenigheter | Høyere standard på sikkerhetsutstyr, gassapparat og taubaner | Klimaavtale en milepæl i kampen mot klimaendringer | Nye regler for testing av reelle utslipp ved kjøring | Økt BNP i EU | Denne uken i EU

Publisert 15.02.16

NHO Brussel

FORBRUKER: Digital plattform for å løse uenigheter
Kommisjonen lanserte i dag en ny plattform (online dispute resolution platform) som skal gjøre det enklere å løse uenigheter ved handel over nett. Initiativet grunner seg på en EU-forordning om online tvisteløsning for forbrukere som trådde i kraft 2013. Plattformen skal være brukervennlig og senke terskelen for konsumenter som er misfornøyd med produkter handlet nasjonalt og på tvers av landegrenser. Les mer her

INDRE MARKED: Høyere standard på sikkerhetsutstyr, gassapparat og taubaner
Rådet (tidligere Ministerrådet) vedtok nylig å oppdatere de nåværende reglene i det indre marked for standard på personlig sikkerhetsutstyr, gassapparat og taubaner. Formålet er økt sikkerhet for forbrukere, og rettferdig konkurranse mellom selskaper. Det nye regelverket vil også øke innsikten i markedet for offentlige instanser, uten at kostnadene for industrien økes. Les mer her

KLIMA: Klimaavtale en milepæl i kampen mot klimaendringer
Rådet publiserte i dag sine konklusjoner angående europeisk klimadiplomati i etterkant av klimaavtalen som ble forhandlet frem i Paris 2015 (COP21). Rådet omtaler avtalen som en milepæl i kampen mot klimaendringer, og for multilateralisme. Les mer her

TRANSPORT: Nye regler for testing av reelle utslipp ved kjøring
Rådet (tidligere Ministerrådet) godkjente nylig innføringen av nye regler for testingen av reelle utslipp ved kjøring (real driving emission tests). Oppdateringen av regelverket har som formål å måle med større nøyaktighet forurensende utslipp fra biler og andre lette kjøretøy. Problematikk ved at kjøretøy har et høyere utslipp på veien enn ved laboratorietesting er grunnen til at det var behov for nye standarder. Les mer her 

ØKONOMI: Økt BNP i EU
Eurostat publiserte nylig sine tall for fjerde kvartal i 2015, som viser en vekst i bruttonasjonalprodukt på 0,3 prosent sammenlignet med foregående kvartal. Sesongjustert vekst for EU sammenlignet med fjerde kvartal 2014 var 1,8 prosent. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTER i rådet for utenrikssaker, rådet for jordbruk og fiskeri, og rådet for generelle saker. Rådet for utenrikssaker skal diskutere og vedta konklusjoner om Hviterussland, samt diskutere situasjonen i Moldova. Ministrene skal diskutere den humanitære situasjonen i Syria og hvordan EU kan støtte FN-initiativ for en fredsprosess. Rådet for jordbruk og fiskeri vil få presentert formannskapet sitt seksmåneders arbeidsprogram og prioriteringer. Ministrene skal snakke om kommisjonens forslag til bærekraftig administrasjon av eksterne fiskeriflåter, og holde en debatt om dyrevelferd. Kommisjonen skal gi ministrene en statusrapport på internasjonale jordbrukshandelssaker, og de skal også presentere utviklingen i en langsiktig strategi for jordbruksforskning. Rådet skal også bli orientert om en konferanse om antimikrobiell resistens, afrikansk svinepest, markedssituasjonen og utfordringer i henholdsvis melk- og grisesektoren. Formannskapet inviterer ministrene til lunsj for å diskutere situasjonen i jordbruksmarkedet. Rådet for generelle saker skal diskutere utkast til mulige retningslinjer i forkant av møte i det Europeiske råd 18. og 19. februar. Ministrene skal overføre en anbefaling på økonomisk politikk i euroområdet til EU-ledere. Dette omfatter blant annet forespørsel om reform fra Storbritannia, og en vurdering av implementasjon av beslutninger fra det Europeiske råd angående migrasjon.
KOMMISSÆR Biénkowska tar imot generaldirektør for Norsk Olje og Gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, onsdag i Brussel.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe og komitéuke. Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif skal diskutere Iran-EU relasjoner med utenrikskomitéen. Komitéen for miljø og folkehelse skal stemme over et vedtaksforslag som skal bekjempe økt antimikrobiell resistens, ved å stramme inn regelverket for bruk av eksisterende antibiotika og å oppfordre til utviklingen av nye veterinærmedisiner.

TALER:
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog, Valdis Dombrovskis: Remarks at the ECOFIN press conference
Generaldirektør i BUSINESSEUROPE, Markus J. Beyrer: Speech at macroeconomic dialogue meeting
Visepresident for vekst og sysselsetting, Jyrki Katainen: Opening remarks at High-level conference on Energy-Intensive Industries
Transportkommissær Violeta Bulc: Speech at the Aviation Leadership Summit (Singapore) 

******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss