NHO Europanytt 15.06.2015

Forordning om ny mat innlemmet i EØS-avtalen | Rådet vedtar posisjon til personvern | Interoperabilitet for digitale tjenester | EUs CO2-utslipp redusert i 2014 | Internasjonal handel i tjenester | Denne uken i EU

Publisert 15.06.15

NHO Brussel

EØS: Forordning om ny mat innlemmet i EØS-avtalen
På torsdagens møte i EØS-komiteen ble 57 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant rettsaktene var forordningen om ny mat. Forordningen stiller spesifikke krav til godkjenning og merking av nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser. Forordningen omfatter blant annet stevia og insekter, men ikke genmodifisert mat. Les mer her

DIGITAL: Rådet vedtar posisjon til personvern
Rådet for justissaker vedtok i dag en generell tilnærming til Europakommisjonens forslag til personvernforordning. Moderne, harmoniserte personvernregler er et viktig steg mot et digitalt indre marked. Trilogforhandlinger mellom Rådet og Europaparlamentet kan nå starte og målet er å nå enighet før utgangen av 2015. Les mer her

DIGITAL: Interoperabilitet for digitale tjenester
På møtet i Rådet for transport og telekommunikasjon nylig vedtok Rådet sin posisjon til programmet for interoperabilitet for digitale tjenester (ISA2). Målet med programmet er at nasjonale offentlige administrasjoner skal kunne kommuniserer elektronisk med hverandre og med innbyggere og bedrifter på en mer sømløs måte. Rådet hadde også blant annet den fjerde jernbanepakken, fartøyer for innenlands vannveier og nettverks- og informasjonssikkerhet på agendaen. Les mer her og her

KLIMA: EUs CO2-utslipp redusert i 204
Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, sank EUs CO2-utslipp fra fossilt brensel med 5 prosent i 2014 sammenlignet med 2013. CO2-utslippene falt i nesten alle medlemsland. De største utslippsreduksjonene var ifølge tallene i Slovakia og i Danmark. Les mer her

ØKONOMI: Internasjonal handel i tjenester
Ifølge tall nylig publisert av Eurostat, var nesten en tredjedel av EUs internasjonale handel med tjenester med USA i 2014. Tjenestehandelen har økt betydelig i EU de siste fem årene. Eksporten av tjenester økte med 29 prosent fra 2010 til 2014, mens importen økte med 27 prosent i samme periode. Les mer her

TALER:
Visepresident for et digitalt indre marked Andrus Ansip: Going digital – linking the EU with its eastern neighbours

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE i Rådet for klima og miljø, i Rådet for justis og innenrikssaker, i Rådet for landbruk og fiskeri, i Rådet for sysselsetting, helse og forbrukersaker, og i Rådet for økonomi og finans. Klimaministrene har forberedelsene til klimatoppmøtet i Paris på agendaen. Innenriksministrene har EUs agenda for migrasjon på agendaen. Landbruksministrene skal bli enige om et forslag om økologisk landbruk. Fangstmuligheter for 2016 står også på agendaen. Arbeidsministrene har Det europeiske semester på agendaen. Helseministrene skal diskutere to lovforslag om medisinsk utstyr. Finansministrene har to MVA-direktiver på agendaen, deriblant direktivet som etablerer en standard for tilbakebetaling av MVA og andre skattespørsmål. Eurogruppen har også møte.
EUROPAKOMMISJONEN vedtar sin handlingsplan for selskapsskatt. Kommisjonen skal også vedta den månedlige pakken om medlemslandenes brudd på EU-lovgivningen.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Justiskomiteen skal stemme over en resolusjon om reformen av EUs opphavsrettsregler og over et lovforslag om handelshemmeligheter. Økonomikomiteen skal stemme over en resolusjon om EUs økonomiske og monetære union (ØMU) og om kapitalmarkedsunionen. Den skal også møte Mario Draghi, lederen for Den europeiske sentralbanken, for å blant annet diskutere kvantitative lettelser av pengepolitikken og situasjonen i Hellas. Miljøkomiteen skal stemme over et lovforslag som forbyr kloning av gårdsdyr og import av klonete dyr.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss