NHO Europanytt 15.06.2016

I dag er det slutt på ekstra roaming-kostnader i EU og EØS | Ny og forenklet skala for energimerking | Europaparlamentarikere vil utjevneforskjeller i pensjonsutbetaling mellom kjønnene

Publisert 15.06.17

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: I dag er det slutt på ekstra roaming-kostnader i EU og EØS
I dag, 15.juni 2017, trer "Roam like home" i kraft. Dette innebærer at nasjonale priser for ringetid, tekstmeldinger og internettbruk gjelder i hele EU og EØS og vil selvsagt også gjelde i Norge og for nordmenn. Dette er et eksempel på effekter av EØS avtalen for norske bedrifter og norske borgere, og viser EUs betydning som aktør for endringer som får betydning for de 500 millioner innbyggere i det indre marked, sier Ingebjørg Harto, leder av NHOs brusselkontor.

Dette er en positivt utvikling som tar oss et steg nærmere et digitalt indre marked, fremhever også BusinessEurope i sin kommentar, og det neste steget burde være tilrettelegging for investeringer i digital infrastruktur. Dette er essensielt for at EU skal fortsette å være ledende på området, og for å kunne utnytte de store økonomiske og sosiale potensialene som den digitale utviklingen innebærer. Les mer her og her   

MILJØ: Ny og forenklet skala for energimerking
Europaparlamentet har godkjent en ny og forenklet skala for energimerking av produkter. Skalaen går fra A til G og skal gjøre det enklere å holde følge med teknologiske oppdateringer samtidig som det blir enklere for forbrukere å velge produkter som reduserer husholdes energiforbruk og –regning. Den nye merkingen vil du se i butikkene tidligst i 2019. Slik standardisering er et viktig element i felles regler og gjensidig godkjenning av produkter i det indre marked. Les mer her

LIKESTILLING: Europaparlamentarikere vil utjevneforskjeller i pensjonsutbetaling mellom kjønnene
Forskjellen mellom pensjonsutbetalinger mellom kjønn var på 38.3 prosent i EU i 2015. Gapet er hovedsakelig et resultat av ubalansen i arbeidslivet som ofte skyldes kombinasjon av karriere og familieliv. Et høyere antall kvinner jobber deltid, har lavere timelønner og færre år i arbeidslivet grunnet omsorgsansvar. Europaparlamentarikerne har fremmet en liste med forslag for å bidra til å utjevne denne ulikheten. Lik lønn for likt arbeid, forebygge stereotyper i utdanning og insentiv for at også fedre tar ut foreldrepermisjon er blant forslagene. Les mer her 

TALER:
Presidentene for EU-institusjonene: End of roaming charges in the EU

Presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker: on President Trump's decision to withdraw the U.S. from the COP 21 Climate Agreement

Presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker: at the European Parliament on the preparation of the European Council of 22 and 23 June 2017

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss