NHO Europanytt 15.09.2014

Redusert handelsoverskudd | Denne uken i EU

Publisert 15.09.14

NHO Brussel

HANDEL: Redusert handelsoverskudd
Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, viste EUs sesongjusterte handelsbalanse for perioden januar-juni 2014 et handelsoverskudd på 0,6 milliarder euro. Dette er en nedgang på 41,6 milliarder euro sammenlignet med samme periode i 2013. Den største eksportnedgangen gjaldt Sveits, Russland og India. Den største importnedgangen ble registrert i handelen med Russland, Japan, Norge og Brasil. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Representantene skal diskutere og stemme over assosieringsavtalen mellom EU og Ukraina. I tillegg står blant annet det russiske forbudet mot import av matprodukter fra EU, det europeiske ungdomsinitiativet og krisene i Midtøsten på agendaen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss