NHO Europanytt 15.09.2016

Felleskap, velstand og sikkerhet | Økende e-handel | Mer moderne og allsidig opphavsrettsregelverk | Flere investeringsmuligheter for Europa | Bedre internettforbindelser for borgere og bedrifter | Foreslår 6,3 milliarder Euro mer til EU-budsjett | Åpner for mer handel med Afrika | En felleseuropeisk grense- og kystvakt

Publisert 15.09.16

NHO Brussel

INSTITUTSJONELT: Felleskap, velstand og sikkerhet
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, sendte i går sitt buskap til europeiske statsledere om hvordan å bygge et bedre Europa. I forkant av toppmøtet i Bratislava 16 september, har BusinessEurope utrykt at EU må gjenopprette et fellesskap med velstand og sikkerhet i Europa. I budskapet sies det også at kortsiktige og langsiktige mål må forsterke de positive effektene av private og offentlige investeringer. BusinessEurope noterer samtidig at EU må sikre en god avtale med Storbritannia, uten å undergrave Europeisk integrasjon. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Økende e-handel
Europakommisjonen publiserte i dag preliminære funn fra sin utredning om mulige hindringer i Europeisk internetthandel. Som en del av Kommisjonens strategi for det digitale indre marked, skal utredningen bidra til å sikre bedre tilgang for forbrukere og bedrifter til det digitale marked. Stadig flere aktører handler på nett, noe som gjør rettferdig konkurranse til en viktig prioritet. Hindringene som utredningen identifiserer skal derfor vise hvor det ligger forbedringspotensial. Les mer her

JUSTIS: Mer moderne og allsidig opphavsrettsregelverk
Europakommisjonen la fram i går et forslag om å modernisere opphavsrettslovgivningen i EU. Noen av punktene i forslaget omhandler bedre tilgang til innhold på nett på tvers av grenser, bedre tilgang for utdannings- og forskningsinstitusjoner, og et mer rettferdig og bærekraftig marked for artister, utgivere og andre produsenter av innhold. Med dette ønsker Kommisjonen å sikre et bredere kulturelt mangfold i Europa. Les mer her

FINANS: Flere investeringsmuligheter for Europa
Europakommisjonen la fram i går et forslag om å øke investeringsmulighetene, slik at det skapes arbeidsplasser og bærekraftig utvikling i Europa og resten av verden. To konkrete tiltak som Kommisjonen foreslår er å styrke det etablerte investeringsfondet for Europa, og skape en ny ekstern investeringsplan som vil øke Europeiske investeringsmuligheter i kontinentets naboland og Afrika. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Bedre internettforbindelser for borgere og bedrifter
Europakommisjonen la fram i går et forslag om en omfattende revisjon av EUs telekommunikasjonsregelverk. Gjennom forslaget, ønsker Kommisjonen å oppmuntre til investeringer i høykapasitetsnettverk som vil øke og forbedre den offentlige tilgangen til internett. Sektorer som utdanning, helse, produksjon og transport skal kunne bruke høyhastighets gigabit-forbindelser, noe som vil tillate dem å utføre sin sosioøkonomiske rolle bedre. Les mer her

ØKONOMI: Foreslår 6,3 milliarder Euro mer til EU-budsjett
Europakommisjonen presenterte i går sin midtveisevaluering av EUs langtidsbudsjett for 2014-2020. Med evalueringen kom et forslag til en pakke på 6,3 milliarder Euro, som skal brukes på økningen av arbeidsplasser, investeringer og økonomisk vekst. Migrasjon er også et området som skal dekkes av denne summen. Med dette forslaget, ønsker Kommisjonen å tilegne større fleksibilitet og færre byråkratiske hindringer til EUs langtidsbudsjett. Les mer her

HANDEL: Åpner for mer handel med Afrika
Europarlamentet godtok i går en handelsavtale som gir tollfri tilgang til import fra seks afrikanske land. Avtalen åpner for handel med Namibia, Mosambik, Botswana, Swaziland og Lesotho, i mens Sør-Afrika vil få bedre tilgang enn det de har gjort under den forrige handelsavtalen. Vilkårene skal integrere de nevnte markedene inn i det globale markedet, samtidig som de skal føre til vekst innenlands. Regelverket rundt avtalen skal sikre at handelen gir lokale avkastninger. Les mer her

SIKKERHET: En felleseuropeisk grense- og kystvakt
Det europeiske råd godtok i går direktivet som etablerer en felles grense- og kystvaktetat. Den nye etaten skal dekke det utvidede ansvarsområdet som en annen grensesikkerhetsetat, Frontex, har dekt hittil. Hensikten er å opprette en mer effektiv metode for kontroll over EU og Schengens ytre grenser. Etableringen av etaten kommer også som respons på presset som flyktningkrisen har satt på Frontex og den nasjonale grensekontrollkapasiteten. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: State of the Union Address 2016: Towards a better Europe - a Europe that protects, empowers and defends

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss