NHO Europanytt 15.10.2014

Immaterielle rettigheter | Rådsmøte for fiskeri | Rådsmøte for økonomi og finans | Enklere, lettere og billigere EU-lovgivning

Publisert 15.10.14

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Immaterielle rettigheter
Næringslivsorganisasjonen BUSINESSEUROPE lanserte nylig en brosjyre om immaterielle rettigheter. Organisasjonen trekker frem immaterielle rettigheter som nøkkeldrivere for europeisk vekst, innovasjon og konkurranseevne. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

FISKERI: Rådsmøte for fiskeri
På møtet i Rådet for landbruk og fiskeri, kom fiskeriministrene til politisk enighet om fiskemuligheter for bestemte fiskebestander i Østersjøen for neste år. I tillegg utvekslet ministrene blant annet synspunkter på de kommende konsultasjonsrundene med Norge. Les mer her

ØKONOMI: Rådsmøte for økonomi og finans
På møtet i Rådet for økonomi og finans, ble ministrene enige om endringer som utvider rammen for utveksling av informasjon mellom skattemyndigheter. Hensikten med endringene er å forbedre skatteinnkreving og bekjempe skatteunndragelser. I tillegg vedtok ministrene blant annet konklusjoner om tiltak for støtte til investeringer i Europa. Les mer her

INSTITUSJONER: Enklere, lettere og billigere EU-lovgivning
Europakommisjonen gjorde i går opp status for sitt arbeid med å gjøre EU-lovgivningen enklere, lettere og billigere. Den uavhengige høynivågruppen for administrative byrder har i den forbindelse overlevert en rapport om Kommisjonens prestasjoner og vedvarende utfordringer innenfor smart regulering. Les mer her

TALER:
President for Europakommisjonen José Manuel Barroso: Rethinking regulation
Konkurransekommissær Joaquin Almunia: Trends and milestones in competition policy since 2010
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: eID: unlocking confidence and convenience in a Digital Single Market
Skattekommissær Algirdas Šemeta: Speaking points at the ECOFIN press conference
Arbeidskommissær László Andor: How the European Social Fund and the Youth Employment Initiative support Youth Guarantee Schemes

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss