NHO Europanytt 15.12.2016

Oppfordrer til videre fjerning av handelshindringer | EUs prioriteringer for 2017 vedtatt | Enighet om fangstmuligheter i Nordøst-Atlanterhavet | Stemte for å begrense dyphavsfiske | Stemte for nytt havneregelverk | Foreslår nytt regelverk for trygdekoordinering | Nytt fond for bredbåndsinfrastruktur | Ny rapport for bærekraftig transport

Publisert 15.12.16

NHO Brussel

HANDEL: Oppfordrer til videre fjerning av handelshindringer
BusinessEurope og den japanske næringslivsorganisasjonen Keidanren publiserte nylig en fellesuttalelse hvor de støtter videre nedbygging av handelshindringer mellom EU og Japan. I lys av de pågående forhandlingene om en frihandelsavtale, oppfordrer de to organisasjonene til harmonisering og gjensidig godkjenning av standarder og reguleringer i de to markedene, uten å redusere sikkerhetsstandarder. NHO er medlem av BusinessEurope. Les mer her

INSTITUSJONELT: EUs prioriteringer for 2017 vedtatt
Europaparlamentet, Rådet og Europakommisjonen signerte nylig den første felleserklæringen om EUs prioriteringer i 2017. De tre institusjonenes ledere ble enige om at forslag angående vekst og jobber, sosialpolitikk, sikkerhetspolitikk, migrasjon, den digitale agenda og energipolitikk skal bli prioritert i lovgivningsprosessen i det kommende året. Les mer her

FISKERI: Enighet om fangstmuligheter i Nordøst-Atlanterhavet
Rådet nådde nylig en politisk avtale om 2017s fangstgrenser for Atlanterhavet, Nordsjøen og de internasjonale farvann hvor EU-fartøy opererer. Avtalen er basert på målet om å oppnå maksimal bærekraftig avkastning (MSY) innen 2017 der det er mulig. Antall fiskebestander som forvaltes på MSY-nivå øker til 44 neste år. Les mer her

FISKERI: Stemte for å begrense dyphavsfiske
Europaparlamentet stemte nylig over fiskerilovgivning, der de stemte for å forby dyphavsfiske dypere enn 800 meter i Nordøst-Atlanterhavet. Forbudet vil gjelde bunntråling og begrense dyphavsfiske til det området det fant sted i perioden 2009-2011. Det vil også bli strengere kontroller og regler for åpenhet om datainnsamling. Les mer her

TRANSPORT: Stemte for nytt havneregelverk
Europaparlamentet stemte i går for et oppdatert havneregelverk som skal øke tydeligheten og åpenheten rundt avgifter og offentlig finansiering av europeiske havner. Det nye regelverket skal gjøre EU-havner mer effektive og attraktive for investorer. Les mer her

SOSIALT: Foreslår nytt regelverk for trygdekoordinering
Europakommisjonen foreslo nylig en revidering av EUs lovgivning for koordinering av trygdeordninger. Hensikten er å tilrettelegge for arbeidskraftmobilitet, forbedre samhandlingen mellom nasjonale myndigheter og rettferdighet for skattebetalere og de som flytter mellom medlemsland. Les mer her

DIGITAL: Nytt fond for bredbåndsinfrastruktur
Europakommisjonen og Den europeiske investeringsbanken annonserte nylig lanseringen av et fond for bredbåndsinfrastruktur. Fondet er åpent for private og offentlige investorer. Hensikten er å forbedre tilgangen til bredbånd i underutbyggede områder i EU. Fondet er en del av Kommisjonens strategi «Connectivity for a Competitive Digital Single Market – Towards a Gigabit Society». Les mer her

MILJØ: Ny rapport for bærekraftig transport
Det europeiske miljøbyrå publiserte i går en rapport om hvilke endringer som er nødvendige for et bærekraftig transportsystem i Europa. Miljøbyrået evaluerer nylige miljøtrender i transportsektoren og presenterer ulike overganger innen teknologi, byplanlegging og samfunnsmessig atferd som er nødvendig for å gjøre mobilitet mer bærekraftig. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Speech at the European Parliament Plenary Session ahead of the European Council of 15 December 2015 (engelsk siste del)
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Speech on the Commission’s proposal to revise the coordination of social security systems
Helsekommissær Vytenis Andriukaitis: Statement on the entry into force of the new Plant Health Regulation
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip og kommissær for digital økonomi og samfunn Günther Oettinger: Joint Statement following today’s vote by Member States Representatives on «fair use policy» and an associated sustainability mechanism

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss