NHO Europanytt 15.12.2017

Parlamentet godkjenner framgangsrapporten for fase 1 i brexit-forhandlingene | Interne konflikter i EU vedrørende migrasjons-politikk | Macrons ønsker for eurosonen påvirkes av at Tyskland for tiden har et "forretningsministerium" | Toppmøte i Paris for å presentere EUs nye handlingsplan for en bærekraftig fremtid | Bulgarias prioriteringer for formannskapet i Rådet | Positivt resultat fra forhandlingen mellom Kommisjonen, Parlamentet og EUs ministerråd om opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog

Publisert 15.12.17

NHO Brussel

På torsdag startet toppmøtet i Rådet hvor de vil diskutere migrasjon, utviklingen av Eurosonen og brexit, om det er nok fremgang i forhandlingene om skilsmissen (vilkårene for uttreden av EU) til å gå videre til fase 2 i forhandlingene – overgangsordninger og avtalen om det fremtidige forholdet mellom UK og EU. Europakommisjonen har foreslått at de skal gå videre med forhandlingene, da de er fornøyd med utfallet hittil. I januar tar Bulgaria over formannskapet i Rådet frem til juni, og har lagt frem sine prioriteringer for perioden.

Gårsdagens debatt om migrasjon varte til etter midnatt, uten noen klare avgjørelser. Debatten har pågått i om lag to år, og ser ikke ut til å komme til enighet med det første. I dag vil Rådet diskutere eurosonen, men det forventes ikke et stort utfall av denne debatten. Theresa May gjorde for øvrig et godt inntrykk på Rådet i går, og det ser ut til at brexit-forhandlingene vil få grønt lys til å starte fase 2 av forhandlingene.

BREXIT: Parlamentet godkjenner framgangsrapporten for fase 1 i brexit-forhandlingene
På onsdag stemte Parlamentet over Kommisjonens framgangsrapport for brexit-forhandlingene, hvor 556 stemte for å gå videre til fase 2. Parlamentarikerne anbefaler at lederne i EU27 også vedtar at neste fase for forhandlingene kan starte. Parlamentarikerne understreker likevel at de avtalene som partene ble enige om i første fase, må bli implementert i skilsmisse-oppgjøret mellom EU og UK i form av en traktat, før en overgangsordning og fremtidig forhold mellom partene vil bli diskutert. Kommisjonen vil legge frem et utkast til en overgangs-ordning tidlig på nyåret, som først vil starte når fremgangen hittil har blitt juridisk bindende. Les mer her og her

MIGRASJON: Interne konflikter i EU vedrørende migrasjons-politikk
Donald Tusks planer ble kalt anti-europeisk av Migrasjonskommissær Avramopoulos på bakgrunn av Tusks planer om å flytte flyktningene. Tusk gjorde et forsøk på å få saken på agendaen til denne ukens toppmøte, ved å si at det var kun medlemslandene som hadde mulighet til å håndtere migrasjonskrisen på riktig måte. EUs obligatoriske kvoter har splittet medlemslandene og ikke vært like effektive som forventet, ifølge Tusk. Landene som er mest utsatt er Spania, Italia og Hellas – som reagerte kraftig på uttalelsene om at det burde være deres hovedansvar. Angela Merkel i Tyskland, som har måtte betale en høy pris for at flyktninger skal kunne komme til Tyskland, var ei særlig fornøyd med uttalelsene til Tusk. Les mer her

EUROSONEN: Macrons ønsker for eurosonen påvirkes av at Tyskland for tiden har et "forretningsministerium"
Den franske presidenten Emmanuel Macrons ønsker om å utvikle eurosonen for bank og finans ser ut til å bli liggende på bordet frem til våren – minst. Den offisielle grunnen til dette, er situasjonen vedrørende det tyske valget tidligere i høst. Les mer her

KLIMA: Toppmøte i Paris for å presentere EUs nye handlingsplan for en bærekraftig fremtid
To år etter Paris-avtalen har det dette uken vært klima-toppmøte, "One Planet Summit," i Paris. Her presenterte Kommisjonen EUs nye handlingsplan for klima, som inkluderer initiativer for en moderne økonomi og rettferdig samfunn. Les mer her og her

INSTITUSJONELT: Bulgarias prioriteringer for formannskapet i Rådet
Bulgarias visjon for EU fra januar til juni 2018 er å øke velstanden og sikkerheten til innbyggerne i EU, bli mer innovative, konkurransedyktige og en mer energi uavhengig union. Formannskapet ønsker også å være en inspirasjon for andre land, inkludert landene i vest-Balkan. "Sammen står vi sterkt," er slagordet til det bulgarske formannskapet, og reflekterer den pågående idéen om å samle og styrke fellesskapet i EU. Les mer her og her

KLIMA: Positivt resultat fra forhandlingen mellom Kommisjonen, Parlamentet og EUs ministerråd om opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog
På torsdag ble Parlamentet og det estlandske formannskapet enige om posisjonene vedrørende om LULUCF – reguleringen (beregning av utslipp fra skog mv. som ikke inngår i EUs kvotehandelssystem for CO2 utslipp) og som skal bidra til å redusere klimagassutslipp i perioden 2021-2030 i ikke kvotepliktig sektor. Referansenivåene og forslaget om kompensasjonsordning beholdes, mens ordet "intensitet" tas bort. Medlemsstatenes EU ambassadører behandler saken 20. desember. En formell innføring av reguleringen vil først skje når partene kommer til enighet innen "effort sharing"-reguleringen. Les mer her og her

 

 

*******************************************************    

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.   

 

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160