NHO Europanytt 16.01.2018

2018 blir et intensivt år i EU | Bulgaria neste ut som debutant i førersetet for formannskapet i Rådet | EUs nye betalingstjenestedirektiv har trådd i kraft

Publisert 16.01.18

NHO Brussel

2018 vil bli et intensivt år i EU med mange pågående store prosesser som skal tas i havn før neste europeiske valg om halvannet år; EU og Storbritannia skal forhandle en overgangsordning og rammer for ny relasjon mellom partene før brexit inntreffer den 29. mars 2019, og større initiativer som energiunionen, gjennomføringen av Paris-avtalen, sirkulær økonomien, det digitale indre marked, nytt rammeprogram for forskning og den europeiske sosiale pilaren, landes. Europakommisjonen vil komme med sitt forslag til neste langtidsbudsjett for EU, perioden 2020 – 2027, uten UK, hvor det kan forventes at klima, innvandring og sikkerhet vil stå sentralt i budsjettplanene. Her begynner allerede nå den økonomiske usikkerheten som følge av brexit sette sitt preg på diskusjonene i forkant av det nye budsjettforslaget.

INSTITUSJONELT: Bulgaria neste ut som debutant i førersetet for formannskapet i Rådet
Etter en høst med overraskende estisk effektivitet i landets debut som innehaver av formannskapet i Rådet, hvor esterne landet både enighet i Rådet i krevende prosesser slik som utsendingsdirektivet og sikret viktig fremskritt i behandlingen av flere sentrale prosesser i den digitale indre markedsstrategien, er vi nå over på neste debutant i den roterende formannskapsordningen – Bulgaria. Landet tok over formannskapet den 1. januar, og vil i likhet med Estland fortsette å prioritere sikkerhet og stabilitet høyt på agendaen under sin tid i førersetet. I tillegg vil Bulgaria også prioritere konkurransedyktighet samt solidaritet, samhold og konsensus. Bulgaria har presset på seg å sikre mest mulig fremdrift i en rekke sentrale prosesser som Europakommisjonen vil komme i mål med før neste europeiske valg våren 2019. Les mer om det Bulgarias formannskap her

INDRE MARKED / FINANS: EUs nye betalingstjenestedirektiv har trådd i kraft
Fra fredag forrige uke gjelder nye regler for betalingstjenester i det indre marked. Det er en oppdatert versjon av EUs "Payment Services Directive" som ble vedtatt i 2015 (PSD II) som nå formelt har trådd i kraft. De nye reglene vil gjelde også for Norge og innfører bl.a. forbud mot tilleggsgebyr og strengere sikkerhetskrav for elektroniske betalinger samt beskyttelse av forbrukernes finansielle opplysninger. Det nye direktivet forenkler også for selskap som tilbyr betalingstjenester å komme inn på betalingsmarkedet i EU ved at selskapene vil kunne få tilgang til informasjon om en betalingskonto. Samtidig styrkes forbrukervernet gjennom at forbrukernes ansvar for uautoriserte betalinger begrenses, og det innføres ubetinget rett til refundering for autogirobetalinger utført i Euro. Les mer her

TALER:
President i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker: Speech by President Jean-Claude Juncker at the ceremony marking the beginning of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer tirsdag neste "European Energy Day", en serie arrangementer som ble tatt initiativ til i forbindelse med COP 22 i Marrakesh i 2016 til formål for å informere om visjoner og prioriteringer for EUs energi- og klimapolitikk. Tema for arrangementet denne gang er "EUs Clean Energy Future", og arrangementet finner sted i Abu Dhabi.
EUROPAPARLAMENTET avholder årets første plenumssesjon i Strasbourg, med en rekke viktige avstemminger på agendaen – bl.a. om sentrale lovforslag i energiunionens vinterpakke om regler for fornybar energi, energieffektivisering samt styringsordninger for energiunionen. Parlamentet skal også stemme om et innspill til Kommisjonen om handlingsplan for havforvaltning i konteksten av FN sine bærekraftsmål. Innspillet er ikke juridisk bindende på Kommisjonen, men vil likevel være viktig for Norge og norske interesser da innspillet bl.a. behandler Arktis og utvinning av olje og gass i arktiske strøk og Parlamentet utgjør en sterk stemme i diskusjonen om Arktis på europeisk nivå. 
RÅDET starter opp igjen sitt arbeid først neste uke. Formannskapet i Rådet innehas nå frem til 30. juni av Bulgaria, som tok over fra Estland den 1. januar. 

*******************************************************     

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.   

 

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391