NHO Europanytt 16.02.2015

Standarder for finansielle instrumenter | BNP opp i fjerde kvartal | Enighet om EUs flerårige budsjettramme | Denne uken i EU

Publisert 16.02.15

NHO Brussel

FINANS: Standarder for finansielle instrumenter
Medlemslandenes permanente representanter til EU ble nylig, på vegne av Rådet, enige om en forhandlingsposisjon for nye regler om standarder for finansielle instrumenter. Målet med de foreslåtte reglene er å sikre bedre nøyaktighet og integritet i bruken av finansielle instrumenter. Les mer her 

ØKONOMI: BNP opp i fjerde kvartal
Ifølge tall nylig publisert av Eurostat, steg EUs sesongjusterte BNP med 0,4 prosent fra tredje til fjerde kvartal 2014. Sammenlignet med samme periode året før steg BNP med 1,3 prosent. I Norge steg BNP med 0,7 prosent i fjerde kvartal 2014, sammenlignet med tredje kvartal. Fra samme kvartal året før, steg Norges BNP med 3 prosent. Les mer her

ØKONOMI: Enighet om EUs flerårige budsjettramme
Medlemslandenes permanente representanter til EU ble nylig, på vegne av Rådet, enige om en revidering av EUs flerårige budsjettramme (MFF) for perioden 2014-2020. Endringen vil gjøre det mulig å opprettholde støtten til en rekke EU-programmer man ikke kunne vedta i 2014, i tillegg til å implementere gjenstående programmer. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for økonomi- og finanssaker. Finansministrene har den europeiske investeringsplanen, den årlige vekstundersøkelsen og prioriteringer for EUs budsjett for 2016 på agendaen.
EUROPAKOMMISJONEN skal lansere et diskusjonsdokument, en såkalt Grønnbok, om en kapitalmarkedsunion for investeringer i EU.
EUROPAPARLAMENTET har eksterne aktiviteter. En delegasjon med parlamentarikere skal delta på WTOs parlamentarikerkonferanse, en annen skal besøke EUs grensebyrå FRONTEX.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss