NHO Europanytt 16.02.2017

Europaparlamentet om EUs fremtid | Ja til strengere grensekontroller | EU vil forbedre forbrukerdeltagelsen i regelverksutviklingen for finansielle tjenester | Moderat BNP-vekst i EU under fjoråret

Publisert 16.02.17

NHO Brussel

INNENRIKS: Europaparlamentet om EUs fremtid
Europaparlamentet vedtok i dag formelle anmodninger til Europakommisjonen om framtiden for EU som politisk samarbeid, i anledning av det forestående 60-års jubileet til Romatraktaten. Et av hovedbudskapene fra Parlamentet er at bedre utnyttelse av Lisboatraktaten er nødvendig for å styrke EUs kapasitet og tillit. Noe som ifølge Parlamentet krever fundamentale reformer i EU-institusjonene og av deres funksjoner. Eksempelvis mener Parlamentet at Rådet bør omorganiseres til et genuint lovgivende organ etter modell av Parlamentet, der de ulike rådskonstellasjonene blir forberedende organer i likhet med komitéene i Parlamentet. Les mer her  

UTENRIKS: Ja til strengere grensekontroller
Europaparlamentet godkjente i dag en avtale med Rådet om innføringen av systematisk kontroll opp mot databaser av alle EU- og tredjelandsborgere ved innreise eller utreise av EU. Det var i desember 2015 at Europakommisjonen presenterte et lovendringsforslag om reglene i Schengengrensekodeksen som en respons til økt terrortrussel i Europa. De nye kontrollene vil være obligatorisk ved alle luft- sjø- og landegrenser. Les mer her 

FINANS: EU vil forbedre forbrukerdeltagelsen i regelverksutviklingen for finansielle tjenester
Rådet og Europaparlamentet kom nylig til enighet om et lovforslag om etablering av et nytt EU-program med hensikt å involvere forbrukere i regelverksutviklingen knyttet til finansielle tjenester. Programmet vil vare til ut året 2020, med et samlet budsjett 6 millioner Euro. Initiativet følger opp et pilotprosjekt fra 2011 som ble lansert med formål om å gjenopprette forbrukertilliten til den finansielle sektoren etter finanskrisen. Les mer her

ØKONOMI: Moderat BNP-vekst i EU under fjoråret
Eurostat rapporterer om en økning i bruttonasjonalproduktet på 0,5 prosent for EU som helhet i det fjerde kvartalet av 2016. Dette er en økning på 1,8 prosent fra det fjerde kvartalet i 2015. Les mer her 

TALER:
Kommisær Moscovici: at the National and Kapodistrian University of Athens

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss