NHO Europanytt 16.02.2018

Denne uken har Boris Johnson holdt tale om sin visjon for Storbritannias tilknytning til EU etter Brexit. Fishing for Leave ønsker ikke noen overgangsordning for Storbritannia, da de søker andre, mer attraktive avtaler for fiskerinæringen. Europakommisjonen utforsker alternativene for prioriteringene i sitt nye langtidsbudsjett.

Publisert 16.02.18

NHO Brussel

BREXIT: Klar tale fra Boris Johnson om at UK ikke skal knebles av EU-regler. Boris Johnson holdt torsdag tale om sin visjon for Brexit. Utenriksministeren var tydelig på at resultatet av folkeavstemningen ikke kan reverseres, og at det viktige nå var at Storbritannia ikke skulle knebles på noen måte av EU-regler etter Brexit. Han stilte også spørsmål ved de økonomiske fordelene av å være med i det indre markedet og tollunionen, som regjeringen nå planlegger å forlate. Les mer om saken her.

 EU-BUDSJETT (Multiannual Financial Framework): Kommisjonens forslag til EUs nye langtidsbudsjett. I forkant av det kommende møtet i det Europeiske Rådet neste uke, fremla Kommisjonen de forskjellige alternativene, og de finansielle konsekvensene av disse, til et nytt og moderne langtidsbudsjett for EU, som skal fokuseres på å levere effektivitet rundt sine nye, hardere prioriteringer etter 2020. "Nå må vi komme frem til hva Europa vil ha, også må medlemslandene følge opp sine ambisjoner finansielt" sa President Juncker. Les mer om detaljene rundt budsjettet og president Junckers tanker her.

 FISKERI: Fishing for Leave ønsker ingen overgangsordning for UK. "Fishing for Leave" ber Storbritannia om å ikke inngå i en overgangsperiode med EU. De vil heller ha en bilateral fiskeriavtale lignende den modellen Norge har (se hvorfor her). Europakommisjonens stilling til overgangsperioden ble nylig publisert her, og for fiskeri foreslår kommisjonen å fortsette å konsultere Storbritannia.

Siden forhandlingene om overgangsperioden ikke er ferdigstilte, er det fortsatt uklart hva slags avtale som vil falle på plass mellom UK og EU for fiskerinæringen. Det fremstår som usannsynlig at Storbritannia totalt vil unngå noen form for overgangsperiode, da en så stor del av deres økonomi er avhengig av en slik omstillingsfase. Gitt EUs tidligere ståsted, er det usannsynlig at britene vil ha stemmerett i Rådet under overgangsperioden. Men, det kan være en mulighet for en tredjepartsstatus for fiskeri. Dog akkurat hvordan dette vil fungere i praksis og hvor stor forskjellen mellom en status som tredjepart eller konsulent som foreslått av kommisjonen er fortsatt uklart.

 

 

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391
Edvin Nordheim Edvardsen

Praktikant

NHO Brussel

edvin.nordheim.edvardsen@nho.no
Mobil
99110008
Bjørne Østrem Djukastein

Praktikant

NHO Brussel

bjorne.ostrem.djukastein@nho.no
Mobil
45296985