NHO Europanytt 16.04.2015

Ingen av EFTA-landene når implementeringsmålet | Miljøkomiteen støtter planer for renere biodrivstoff | Stigende boligpriser

Publisert 16.04.15

NHO Brussel

INDRE MARKED: Ingen av EFTA-landene når implementeringsmålet
EFTAs overvåkningsorgan, ESA, offentliggjorde nylig sin resultattavle for det indre marked. Resultattavlen viser skuffende resultater for Norge, Island og Liechtenstein. Norge har et gjennomføringsunderskudd på 2,0 prosent, med 23 direktiver som ikke var innført innen fristen. Målet er maksimalt 1,0 prosent. Gjennomsnittet i EU-landene er til sammenligning på 0,5 prosent. Les mer her

MILJØ: Miljøkomiteen støtter planer for renere biodrivstoff
Miljøkomiteen i Europaparlamentet godkjente nylig en avtale med Rådet om å sette et tak for produksjonen av tradisjonelt biodrivstoff. Avtalen innebærer et raskere skifte til alternative kilder som visse typer avfall og nye kilder som tang. Loven skal nå stemmes over i plenum og tre i kraft fra 2017. Les mer her

ØKONOMI: Stigende boligpriser
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, steg boligprisene med 2,6 prosent i EU i fjerde kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal året før. Sammenlignet med tredje kvartal 2014 har de holdt seg stabile. I Norge steg boligprisene med 6,5 prosent i fjerde kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal året før. Fra tredje til fjerde kvartal holdt de seg tilnærmet stabile. Les mer her

TALER:
Visepresident for Digitalt indre marked Andrus Ansip: Turning Europe digital, preparing for future growth
Kommissær for Digital Günther Oettinger: Europe's future is digital
Utvidelseskommissær Johannes Hahn: The role of the private sector in strengthening the Euro-Mediterranean Partnership

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss