NHO Europanytt 16.05.2014

Næringslivets argumenter for TTIP | Nedgang i drivhusgassutslipp | Ønsker forbud mot drivgarn | Behov for strengere håndhevelse av luftpassasjerrettigheter | Gjennomgang av EUs økonomiske reformagenda | Økning i EUs bruttonasjonalprodukt

Publisert 16.05.14

NHO Brussel

HANDEL: Næringslivets argumenter for TTIP
Næringslivsalliansen for TTIP publiserte i en pressemelding i går sine hovedargumenter for støtte til handels- og investeringsavtalen mellom EU og USA. Alliansen vektlegger fem grunner til å støtte TTIP: økonomisk vekst, etablering av globale standarder, nye arbeidsplasser, økt konkurranseevne og innovasjon og insentiver til økte investeringer. Les mer her

KLIMA: Nedgang i drivhusgassutslipp
Europakommisjonen skrev nylig i en pressemelding at utslipp av drivhusgasser fra anlegg som er omfattet av EUs kvotehandelssystem (ETS) antas å være redusert med 3 prosent i løpet av 2013. Beregningene er basert på informasjon i EUs kvoteregister. Les mer her

FISKERI: Ønsker forbud mot drivgarn
Europakommisjonen foreslo i en pressemelding nylig, å innføre totalforbud mot fiske med drivgarn i EU-farvann fra 1. januar 2015. For å unngå uklarheter inneholder forslaget også en ny definisjon av drivgarn. Les mer her

LUFTFART: Behov for strengere håndhevelse av luftpassasjerrettigheter
Europakommisjonen publiserte i går en gjennomgang av EU-landenes behandling og håndhevelse av passasjerklager innen luftfart for perioden 2010 til 2012. Rapporten viser at nasjonale myndigheter kun pålegger flyselskaper sanksjoner i 1 prosent av klagesakene. Les mer her

ØKONOMI: Gjennomgang av EUs økonomiske reformagenda
Europakommisjonen publiserte i går sin første helhetlige gjennomgang av EUs reformagenda for økonomisk regulering. Rapporten skisserer hvordan vedtatte reformtiltak skal sørge for et sikrere og mer ansvarlig økonomisk system, gjennom et utvidet indre marked for finanstjenester samt økt markedsintegritet og tillit. Les mer her

ØKONOMI: Økning i EUs bruttonasjonalprodukt
Ifølge tall publisert av Eurostat i går, steg EUs sesongjusterte BNP med 0,3 prosent i første kvartal 2014 sammenlignet med forrige kvartal. Sammenlignet med første kvartal 2013, er det en økning på 1,4 prosent. Les mer her

TALER:
Arbeidskommissær László Andor: Investing in people: How to maintain Europe’s competitiveness
Kommissær for Det indre marked, Michel Barnier: Creating a financial architecture that supports cross-border banking
Arbeidskommissær László Andor: An EU that works for young people
Kommissær for Det indre marked, Michel Barnier: How does Europe win the global race?
Konkurransekommissær Joaquín Almunia: Honing the instruments of EU competition control

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss