NHO Europanytt 16.06.2016

System for utslippskvoter for alle sektorer | Økt sysselsetting i EU | Femte sektor-til-sektor møte i Tokyo | Felles initiativ for standardisering | Nei til merking av energidrikker

Publisert 16.06.16

NHO Brussel

KLIMA/ENERGI: System for utslippskvoter for alle sektorer
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte nylig en uttalelse om den foreslåtte reformen av systemet for utslippskvoter i EU sammen med syv andre forbund. Organisasjonene uttaler at kvotesystemet har det beste potensiale for å redusere utslipp drivhusgasser, men at det er essensielt at systemet fungerer for alle sektorer og sikrer langsiktig forutsigbarhet og stabilitet for industri og investorer.. Les mer her

SYSSELSETTING: Økt sysselsetting i EU
Eurostat publiserte nylig statistikk for sysselsettingen i EU første kvartal 2016. Tallene viser en økning med 1,4 prosent sammenlignet med første kvartal 2015, og en økning på 0,4 prosent sammenlignet med siste kvartal 2015. I Norge økte sysselsettingen med 0,1 prosent sammenlignet med forrige kvartal, og med 0,5 prosent sammenlignet med første kvartal 2015. Les mer her

HANDEL: Femte sektor-til-sektor møte i Tokyo
BUSINESSEUROPE publiserte nylig, sammen med sin japanske søsterorganisasjon Keidanren, en pressemelding om det femte sektor-til-sektor møte. Dialogen omhandlet fremskrittene i handelsavtalen mellom Japan og EU, samt temaer som sektorer ønsker at tas opp ved videre samtaler. Les mer her

INDRE MARKED: Felles initiativ for standardisering
BUSINESSEUROPE undertegnet nylig et felles initiativ for standardisering i det indre marked. Initiativet skal modernisere standardsetting i EU, og sikre et robust system i møte med nye utfordringer. BUSINESSEUROPE uttalte i forbindelse med undertegnelsen at dette er et viktig steg for å styrke det indre marked. Les mer her og her

FORBRUKER: Nei til merking av energidrikker
Europaparlamentets helsekomité vedtok nylig i en resolusjon å be Parlamentet om å nedlegge veto mot Europakommisjonens forslag om å merke koffeinholdige energidrikker med påstander om at de øker konsentrasjon og årvåkenhet. Komitéen uttalte at slik merking kan øke konsumet av sukker blant unge. Les mer her

TALER:
President for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker: Speech at the 20th Saint Petersburg International Economic Forum 2016
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech at the Employment and Social Affairs Committee of the European Parliament
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks at the press conference following the College meeting
Utdanningskommissær Tibor Navracsics og Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks at the press conference on the prevention of radicalisation leading to violent extremism  

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss