NHO Europanytt 16.11.2015

Påvist svakheter i Norsk system | Enighet om EU budsjett 2016

Publisert 16.11.15

NHO Brussel

INDRE MARKED: Påvist svakheter i Norsk system
EFTAs overvåkningsorgan ESA offentligjorde nylig en rapport som viser at Norge trenger et bedre system for å verifisere treffsikkerheten til importkontrollen for matvarer av animalsk opprinnelse. Rapporten viser at resultatene av verifiseringsarbeidet ikke blir systematisk utnyttet til å styrke importkontrollsystemet. Mattilsynet har tatt rapporten til etterretning og utarbeidet en handlingsplan som tar opp ESAs anbefalinger. Les mer her

EU: Enighet om EU budsjett 2016
Europaparlamentet og rådet kom nylig til enighet om EUs budsjett for 2016. De ble enige om å sette det totale nivået på forpliktelser til 155 milliarder euro og utbetalinger til 143,89 milliarder euro. Avtalen vil styrke EUs svar på flyktningkrisen betydelig, både innenfor og utenfor EU. Budsjettet vil øke investeringene i konkurranseevne, arbeidsplasser og vekst, og støtte utvinningen av den europeiske økonomien. Les mer her og her

TALER:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Press Conference – G20 Summit in Antalya
Visepresident for bedre regulering Frans Timmermans: 'Prague European Summit' Conference
Finanskommissær Jonathan Hill: The European Chamber of Commerce and ASIFMA, Hong Kong
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Europe's vision for fair labour mobility

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i rådet for landbruk og fiskerisaker, utenriksrådet, rådet for allmenne saker og rådet for justis og innenrikssaker. Rådet for landbruk og fiskeri skal se på en forenkling av den felles landbrukspolitikken (CAP). Utenriksrådet skal diskutere situasjonen i Syria, migrasjon, og Midtøstens fredsprosess. Rådet for allmenne saker skal forberede seg til det Europeiske Råd i desember, og ministrene skal ha sin årlige rettstatsdialog. De skal videre utveksle synspunkter både på avtalen om bedre regulering og på Kommisjonens arbeidsprogram for 2016. Rådet for justis og innenriks vil holde ekstraordinært møte etter terrorangrepene i Paris for å styrke den europeiske responsen. Utover det skal Luxemburgs formannskap og det kommende nederlandske formannskapet presentere oversikten for det europeiske termin 2016, og rådet vil også diskutere problemer relatert til EUs samhørighetspolitikk.
EUROPAKOMMISJONENS president skal sammen med rådets president representere EU på G20 toppmøte i Antalya i Tyrkia. Kommisjonen arrangerer også konferanser bl.a. om innovasjon, H2020 Euro samfunnet 2014, og om nye EU regulasjoner på internasjonale suksesjoner.
EURPAPARLAMENTET
har politisk gruppe og komitémøter denne uken. De politiske gruppene skal forberede seg til plenumssamlingen i Strasbourg neste uke. Det vil holdes komitémøter i Parlamentets spesialkomité for skatteavgjørelser, utenrikskomitéen utvalget for konstitusjonelle saker, og komitéen for borgerrettigheter og friheter samt anmodninger. Spesialkomitéen for skatteavgjørelser tar imot 11 multinasjonale bedrifter som godtok en 'siste-sjanse-invitasjon' til å dele sine synspunkter angående skattekonkurranse med komité-medlemmene. Utenrikskomitéen skal ha to møter, der de vil diskutere flyktningkrisen og relasjonene med Syria og Tyrkia og debattere gjennomgangen av den europeiske naboskapspolitikken. En delegasjon fra utvalget for konstitusjonelle saker drar til London for å møte ministre, parlamentskomitéer og tenketanker, der de skal fokusere på den kommende britiske folkeavstemmingen om EU-medlemskap. Komitéene for borgerrettigheter og friheter samt anmodninger skal stemme over en klage på grenseetaten Frontex om påståtte brudd på grunnleggende rettigheter. Videre skal forhandlere fra parlamentet og rådet prøver å få til en ny løsning for regler gjeldende for studenter og forskere fra tredje-land, som ønsker å studere eller drive med forskning i EU.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382