NHO Europanytt 17.03.2014

Jernbane på agendaen for transportministrene | Tobakksdirektivet vedtatt | Alarmerende om EØS | Denne uken i EU

Publisert 17.03.14

NHO Brussel

TRANSPORT: Jernbane på agendaen for transportministrene
På Rådsmøtet for transport nylig, ble EUs ministre enige om en generell tilnærming til et forslag som skal definere de nye oppgavene til Det europeiske jernbanebyrået. Rådet vedtok også sin innstilling til et utkast til forordning som skal etablere et offentlig-privat partnerskap kalt Shift2Rail joint undertaking. Les mer her 

HELSE: Tobakksdirektivet vedtatt
Rådet vedtok nylig det reviderte tobakksdirektivet, etter å ha inngått en avtale med Europaparlamentet. Hensikten med direktivet er å gjøre tobakksprodukter mindre attraktive blant unge. Direktivet gjelder også elektroniske sigaretter. Les mer her 

KRONIKK: Alarmerende om EØS
- EØS-avtalen er for viktig til at den kan gå på sparebluss, skriver NHO-direktør Petter Haas Brubakk i denne kronikken. Les mer her 

DENNE UKEN I EU:
EU-TOPPMØTE for EUs stats- og regjeringssjefer. EUs ledere skal ferdigstille første fase av Det europeiske semester gjennom en første vurdering av implementeringen av de landspesifikke anbefalingene for 2013 og gi veiledning til medlemslandene om stabilitets- og konvergensprogrammene for 2014 og de nasjonale reformprogrammene. Europa 2020-strategien, næringslivets konkurranseevne, klima- og energirammeverket 2030, EU-Afrika-toppmøtet og Ukraina er også på agendaen.
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for generelle anliggender. Rådet for utenrikssaker har Ukraina på agendaen. I tillegg står blant annet EU-Afrika-toppmøtet og en debatt om energidiplomati med Energikommissær Oettinger på dagsorden. Rådet for generelle anliggender skal forberede EU-toppmøtet.
EUROPAKOMMISJONEN skal legge fram en pakke for å forenkle behandlingen av søknader om Schengen-visum.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Komiteen for internasjonal handel skal stemme over fjerning eller kraftig reduksjon av tollavgifter på import fra Ukraina. Sysselsettingskomiteen skal stemme over en avtale inngått med EUs medlemsland om nye regler for utstasjonerte arbeidstakere. Forhandlere fra Parlamentet og Rådet skal forsøke å komme til enighet om mekanismen for avvikling av banker. Økonomikomiteen skal drøfte det felles systemet for avvikling av banker og Den europeiske sentralbankens kommende gjennomgang av bankers aktiva. Komiteen skal også ha møte med kommissæren for det indre marked og den franske finansministeren. Industrikomiteen skal stemme over telekompakken, inkludert lovgivning som fjerner såkalte roaming-avgifter. Komiteen har også energipolitikk og Horisont 2020 på agendaen. Indre markedskomiteen har forhandlingene med USA om en handels- og investeringsavtale på agendaen. Miljøkomiteen skal stemme over lovgivning som skal redusere luftforurensing fra flyvninger internt i EU og senere for alle flyvninger til og fra EU. EUs kvotehandelssystem vil også kreve at medlemslandene rapporterer hvordan de bruker inntektene fra auksjoneringen av utslippstillatelser. Sysselsettingskomiteen skal stemme over supplerende pensjonsrettigheter. Justiskomiteen skal stemme over offentliggjøring av ikke-finansiell informasjon og handelshemmeligheter. Komiteen for borgerrettigheter skal stemme over lovgivning som forsterker sanksjonene ved svindel med EU-midler. Parlamentspresident Schulz skal tale på EU-toppmøtet. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645