NHO Europanytt 17.09.2014

Det europeiske forskningsområdet avhenger av nasjonale reformer | Stabil andel ledige jobber | Økning i arbeidskraftkostnadene | Vitenskaps- og teknologiflaggskipene skyter fart | 80 millioner euro tilgjengelig for SMBer

Publisert 17.09.14

NHO Brussel

FORSKNING: Det europeiske forskningsområdet avhenger av nasjonale reformer
Ifølge en rapport presentert av Europakommisjonen i går, er forutsetningene for å få etablert Det europeiske forskningsområdet (ERA) til stede på europeisk nivå. Neste og avgjørende steg er gjennomføring av reformer i medlemslandene for at det skal fungere. Les mer her

ARBEID: Stabil andel ledige jobber
Ifølge tall publisert av Eurostat i går, var andelen ledige jobber i EU i andre kvartal i 2014 1,6 prosent. Sammenlignet med andre kvartal i 2013 er det en økning på 0,1 prosentpoeng. I Norge var andelen ledige jobber i andre kvartal i 2014 2,6 prosent, noe som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal i 2013. Les mer her

ARBEID: Økning i arbeidskraftkostnadene
Ifølge tall publisert av Eurostat i går, steg arbeidskraftkostnadene per time i EU med 1,2 prosent i andre kvartal i 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Lønnskostnadene steg med 1,2 prosent, mens ikke-lønnskostnadene steg med 1,1 prosent i andre kvartal i 2014. Les mer her

FORSKNING: Vitenskaps- og teknologiflaggskipene skyter fart
Europakommisjonen publiserte i går en rapport om sine satsinger innenfor vitenskap og teknologi. Flaggskipene er et nytt instrument innenfor EUs støtte til forskning og innovasjon og er en del av forskningsprogrammet Horisont 2020. Les mer her

TEKNOLOGI: 80 millioner euro tilgjengelig for SMBer
Europakommisjonen lanserte i dag programmet FIWARE Accelerator. 80 millioner euro skal tildeles små og mellomstore bedrifter (SMB), nyetableringer og web-entreprenører som bruker FIWARE-teknologier. Les mer her

TALER:
Arbeidskommissær László Andor: Statement on Roll-out of the Youth Employment Initiative
Handelskommissær Karel De Gucht: Statement on CETA
Forskningskommissær Máire Geoghegan-Quinn: Debate on the Horizon 2020 structural shortage of payment
Utvidelseskommissær Štefan Füle: EU-Ukraine: there is not time to rest

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss