NHO Europanytt 17.09.2015

Forslag til tvisteløsningssystem for TTIP | Næringslivet støtter investeringsbeskyttelse i TTIP | Vil ha et sterkere lederskap i 2016 | Fortsatt framgang i utfasingen av ozon-skadelige kjemikalier | Kommisjonens slagplan for unge langtidsledige | Endringer i arbeidskraftkostnader

Publisert 17.09.15

NHO Brussel

HANDEL: Forslag til tvisteløsningssystem for TTIP
Europakommisjonen offentligjorde i går sitt forslag for et nytt og åpent investor- stat-tvisteløsningssystem for det Transatlantiske handels- og investeringspartnerskapet (TTIP) og EUs framtidige investeringsforhandlinger. Målet er å skape et internasjonalt rettssystem med utnevnte dommere og en ankemekanisme, og sikre myndigheters rett til å regulere og åpenhet og ansvarlighet. Les mer her

HANDEL: Næringslivet støtter investeringsbeskyttelse i TTIP
BUSINESSEUROPE publiserte i går en pressemelding der de støtter Europakommisjonens intensjoner om å gjøre investeringsbeskyttelsessystemet mer transparent, ansvarlig og objektivt. Organisasjonen vil imidlertid gjennomgå forslaget nøye for å se hva det vil innebære i praksis. Ifølge BUSINESSEUROPE bør investor-stat tvisteløsningsmekanismen legges til i TTIP da dette er en del av systemet for investeringsbeskyttelse. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

INSTITUSJONELT: Vil ha et sterkere lederskap i 2016
Europaparlamentet stemte i går over sine innspill til Europakommisjonens arbeidsprogram for 2016. Parlamentarikerne oppfordrer Kommisjonen om å vise sterkere lederskap i 2016 på områder som energi, klimaforandringer, digitalisering, jobbskaping, migrasjon, og demokrati. Parlamentet vektlegger også bekjempelse av skattesvik og -unndragelse, og gjentar sin oppfordring om en global tilnærming på asyl- og migrasjonspolitikk. Les mer her

MILJØ: Fortsatt framgang i utfasingen av ozon-skadelige kjemikalier
Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte i går en ny rapport viser at Europa fortsetter framgangen i utfasingen av kjemikalier som skader ozonlaget. Rapporten oppsummerer data som er innrapportert av selskaper om bruk av ozon-reduserende stoffer i EU i 2014. Bruken av over 200 kjemikalier kontrollert av Montrealprotokollen og EUs lovverk er gjennomgått i rapporten. Les mer her

SYSSELSETTING: Kommisjonens slagplan for unge langtidsledige
Europakommisjonen la i dag frem et veiledningsforslag til medlemslandene om hvordan de skal kunne få unge langtidsledige tilbake i jobb. Forslaget består av tre konkrete hovedpunkter som, med støtte fra medlemslandene, sosiale partnere og arbeidsgivere, vil kunne utgjøre en forskjell for de over 12 millioner menneskene i Europa som har vært arbeidsledige i over ett år. Les mer her

ARBEIDSLIV: Endringer i arbeidskraftkostnader
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, steg arbeidskraftkostnadene per time i andre kvartal av 2015 med 1,9 prosent i EU, sammenlignet med samme kvartal året før. Arbeidskraftkostnadene per time økte med 2,1 prosent i industri, 1,9 prosent i bygg og anlegg, og 2,0 prosent i tjenestenæringen. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382