NHO Europanytt 17.10.2014

Økonomisk integrasjon mellom Europa og Asia | Stresstest av Europas gassektor | Koordinert innsats mot svart arbeid | Stor variasjon i skolepenger og studiestøtte

Publisert 17.10.14

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Økonomisk integrasjon mellom Europa og Asia
Næringslivsledere fra Europa og Asia møttes denne uken i Milano for det 14. Asia-Europe Business Forum, denne gang i regi av Confindustria og BUSINESSEUROPE. Næringslivslederne fremhevet det enorme uutnyttede potensialet som ligger i en utvidelse av forholdet mellom Asia og Europa. Fire tematiske arbeidsgrupper utarbeidet rapporter med anbefalinger til regionenes politiske ledere. Les mer her

ENERGI: Stresstest av Europas gassektor
Europakommisjonen publiserte i går en rapport med resultater fra en stresstest utført i 38 europeiske land. Stresstesten, som følger opp Kommisjonens strategi for energisikkerhet, tok for seg flere scenarioer, deriblant muligheten for full stopp i gassimporten fra Russland til EU. Resultatene viser blant annet at samarbeid og tillit til markedet, fremfor rent nasjonale og markedsbegrensende tiltak, vil redusere konsekvensene for europeiske forbrukere og husholdninger. Les mer her

ARBEID: Koordinert innsats mot svart arbeid
På gårsdagens møte i Rådet for arbeid, ble ministerne enige om en generell tilnærming til etableringen av et europeisk forum som skal koordinere og styrke innsatsen mot svart arbeid. Les mer her

UTDANNING: Stor variasjon i skolepenger og studiestøtte
Ifølge en rapport publisert av Europakommisjonen i dag, er det store forskjeller på nivåene for skolepenger, stipend og lån for studenter i Europa. Rapporten dekker 33 land og viser at i de fleste landene mottar kun et mindretall av studentene stipend. Les mer her

TALER:
President for Europakommisjonen José Manuel Barroso: Speech at the 14th Asia-Europe Business Forum
Miljøkommissær Janez Potočnik: Nature based solutions are often also the cheapest solutions

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss