NHO Europanytt 17.10.2017

Rådet uttaler seg om brexit-forhandlingenes fremgang | Felles pressemeddelelse fra Juncker og May

Publisert 17.10.17

NHO Brussel

 

Etter forrige ukes mislykkede forsøk i femte runde av brexit-forhandlingene på å oppnå tilstrekkelig fremdrift i fase 1 av forhandlingene om Storbritannias uttreden av EU, reiste statsminister Theresa May sammen med brexit-minister og UKs sjefsforhandler, David Davis, en spontantur til Brussel i går for å møte med Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, og EUs brexit-forhandler, Michel Barnier.  Målet for møtet skal angivelig har vært å få låst opp den fastlåste forhandlingssituasjonen, forut for møtet i det Europeiske råd senere i uken hvor EUs stats- og regjeringssjefer skal diskutere fremdrift i brexit-forhandlingene. May skal også ha kontaktet Angela Merkel og Emanuel Macron direkte i forkant av sitt møte i Brussel. Neste forhandlingsrunde vil finne sted i Brussel i desember.  Utfallet av valget i Østerrike søndag ble stort flertall til de to konservative partiene ÖVP og FPÖ. Det er første gang i Østerrikes historie at de to svært konservative partiene i samme valg har økt antall seter uten å ta seter fra hverandre. Det ser nå ut til at Østerrike vil få sin yngste kansler noen sinne, den 31 år gamle Sebastian Kurz. Det gjenstår å se hvilke partier som vil inngå i koalisjonen som trolig vil bli dannet om kort tid. Kurz skal angivelig se på en koalisjon med det høyreekstreme partiet FPÖ, som en potensiell mulighet.


BREXIT: Rådet uttaler seg om brexit-forhandlingenes fremgang

Rådet publiserte i etterkant av femte forhandlingsrunde en konklusjon på forhandlingenes status, i forbindelse med møtet som skal være denne uke i det Europeiske råd. Rådet ønsker å fokusere på å oppnå enighet om de gjenstående punktene i første fase, slik at andre fase og forhandlingene om videre forhold mellom EU og UK kan begynne. Dersom neste forhandlingsrunde viser tilstrekkelig progresjon vil Rådet, sammen med det Europeiske råd vedta retningslinjer i forbindelse med rammeverket for fremtidig forhold mellom EU og UK. Les mer her

BREXIT: Felles pressemeddelelse fra Juncker og May
Etter møtet mellom UKs statsminister Theresa May og presidenten for Kommisjonen Jean-Claude Juncker ble det publisert en felles uttalelse. May og Juncker skal ha hatt en konstruktiv samtale om europeiske og globale utfordringer, felles interesse for å videreføre atom-avtalen med Iran, styrke sikkerheten for EU-borgere mot terror, samt det Europeiske råd som skal holdes senere denne uken. Statsministeren og presidenten diskuterte også fremgangen i brexit-forhandlingene så langt og var enige om at innsatsen for å øke effektiviteten i forhandlingene må øke i de kommende månedene. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN
holder denne uken en workshop om standardisering av støtteordninger for digitalisering av Europeisk industri, der målet er å samle lederinitiativer fra medlemslandene, industrien og andre aktuelle aktører for å utforske synspunkter og sammen aktivisere standardisering på området.

I RÅDET er det denne uken toppmøte i Brussel for EUs stats- og regjeringssjefer, i det Europeiske råd.  I møtet skal EU-lederne diskutere bl.a. migrasjon, digitalisering samt brexit, forsvar og utenrikspolitiske forhold.

EUROPAPARLAMENTET har komite- og politisk gruppemøte uke denne uken. Her skal transportkomiteen sammen med arbeids- og sosialkomiteen avholde en høring for å sette søkelyset på deler i EUs nye veipakke og som bl.a. omhandler arbeidsforhold for mobile arbeidere innen veitransport, utstasjonering av arbeidere og potensielle endringer av regelverk og sosial dumping. Videre skal justiskomiteen stemme over et lovforslag til nye regler knyttet til personvern i forbindelse med elektronisk kommunikasjon (e-Privacy).

 

*******************************************************  

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.   

 

 

Kontakt oss