NHO Europanytt 17.11.2014

Økt FoU-andel av BNP | Global handel hindres | Ni nye rettsakter inn i EØS-avtalen | Denne uken i EU

Publisert 17.11.14

NHO Brussel

FORSKNING: Økt FoU-andel av BNP
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, brukte EUs medlemsland nærmere 275 milliarder euro på forskning og utvikling (FoU) i 2013. Dette tilsvarer 2,02 prosent av EUs bruttonasjonalprodukt (BNP), og er en økning på 0,26 prosentpoeng sammenlignet med 2004. Andelen FoU-utgifter av BNP er imidlertid lavere enn i andre store økonomier som Sør-Korea (4,04 prosent i 2011), Japan (3,38 prosent i 2011) og USA (2,81 prosent i 2012). I Norge var andelen FoU-gifter av BNP på 2,49 prosent i 2013, noe som er en økning på 0,12 prosentpoeng sammenlignet med 2004. Les mer her

HANDEL: Global handel hindres
Ifølge en rapport publisert av Europakommisjonen i dag, øker tendensen til å innføre handelsbegrensende tiltak blant EUs handelspartnere. Rapporten viser at 170 handelsfiendtlige tiltak ble vedtatt i perioden 1. juni 2013 til 30. juni 2014, og at denne typen vedtak forekom oftest i Russland, Kina, India og Indonesia. Les mer her

EØS: Ni nye rettsakter inn i EØS-avtalen
Ifølge en pressemelding fra EFTA ble ni nye rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen forrige uke. De nye rettsaktene inkluderer utvidelse av flere EU-programmer til EØS/EFTA-statene og styrket samarbeid mellom europeiske arbeidsformidlingstjenester. Blant EU-programmene finner vi to programmer for helse og forbrukere, samt Copernicus og Galileo. Les mer her og her

TALER:
President for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker: Speaking Points at the G20 in Brisbane

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE
i Rådet for utenrikssaker og Rådet for generelle saker. Utenriksministrene skal diskutere aktuelle problemstillinger, forsvar og handel. Når det gjelder handel, skal ministrene blant annet diskutere et forslag til forordning om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter og et forslag til forordning om offentlige anskaffelser. TTIP-forhandlingene og WTOs utviklingsrunde i Doha står også på agendaen, og Rådsmøtet er oppfordret til å vedta konklusjoner i forbindelse med gjennomgangen av EUs handelsprioriteringer. Rådet for generelle saker skal ha en tematisk debatt om Energiunionen og forberede EU-toppmøtet i desember. EUs samhørighetspolitikk står også på agendaen.
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta en forordning som skal forbedre tilgangen til togreiser for passasjerer med redusert mobilitet.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke og politiske gruppemøter. Økonomikomiteen møter presidenten for Den europeiske sentralbanken. Industrikomiteen møter Europakommisjonen for å gjøre opp status for Horisont 2020 og COSME. Budsjettkomiteen har årsregnskapet for 2013 og budsjettene for 2014 og 2015 på agendaen. De politiske gruppene forbereder seg til plenumssamling i Strasbourg.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss