NHO Europanytt 17.12.2014

Presentasjon av Kommisjonens arbeidsprogram | Norge og EØS-avtalen diskutert i Rådet | Individers internettbruk | Enighet om sentralt register | EUs budsjett for 2015 godkjent

Publisert 17.12.14

NHO Brussel

INSTITUSJONER: Presentasjon av Kommisjonens arbeidsprogram
Europakommisjonen presenterte i går sitt arbeidsprogram for 2015. Arbeidsprogrammet konkretiserer 23 nye initiativer basert på de politiske retningslinjene Juncker presenterte for Europaparlamentet i sommer. Kommisjonen er politisk forpliktet til å levere på disse initiativene i 2015. Juncker presiserer også i arbeidsprogrammet hvilke 80 lovforslag han ønsker å trekke tilbake eller endre. Les mer her

EØS: Norge og EØS-avtalen diskutert i Rådet
Rådet for generelle saker vedtok i går konklusjoner om EUs forhold til tredjeland. Ministrene beskriver forholdet til Norge som tett og stabilt, og trakk spesielt fram samarbeidet innenfor utenriks-, sikkerhets- og energipolitikken som viktig. EU ønsker et fortsatt styrket samarbeid om Nordområdene og videre liberalisering i handelen med landbruksprodukter med Norge.  EØS-avtalen omtales som velfungerende, men ministrene uttrykte bekymring over etterslepet og forsinkelsene i implementeringen av EU-lovgivningen i EØS/EFTA-landene. Les mer her

DIGITAL: Individers internettbruk
Ifølge tall publisert av Eurostat i går, bruker en av fem personer i EU nettskytjenester. Den største andelen brukere finner vi ikke overraskende blant den yngre delen av befolkningen. Tallene viser også at svært få bruker nettskytjenester som krever betaling. Les mer her

FINANS: Enighet om sentralt register
Forhandlere fra Europaparlamentet og Rådet ble i dag enige om et forslag til hvitvaskingsdirektiv. Ifølge forslaget skal eiere av selskaper registreres i sentrale registre i medlemslandene. Registeret skal være tilgjengelig for individer med en «legitim interesse», som journalister og andre berørte borgere. Reglene vil også kreve at blant andre banker, revisorer, advokater, eiendomsmeglere og casinoer må være ytterligere på vakt når det gjelder mistenkelige transaksjoner utført av deres klienter. Les mer her

INSTITUSJONER: EUs budsjett for 2015 godkjent
Europaparlamentet godkjente i dag EUs budsjett for 2015 og et tilleggsbudsjett for 2014. Parlamentarikerne har sørget for at det finnes tilstrekkelig med penger for å dekke ubetalte regninger, blitt enige om en plan for å redusere mengden ubetalte regninger og sikret penger til de politiske områdene som prioriteres av EU-institusjonene. Les mer her

TALER:
Første visepresident Frans Timmermans: Presentation of the 2015 Commission Work Programme to the European Parliament
Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker: Boosting Investment to create Jobs and Growth

******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss