NHO Europanytt 17.12.2015

Nye databeskyttelsesregler i EU | Støtter Energiunionen | Avtale om beskyttelse av forretningshemmeligheter | Vil sette stopp for geoblokkering | Stabil andel ledige stillinger | Økning i arbeidskraftkostnader | Økt sysselsetting i EU | Negative til ny godkjenning av genmodifisert mais

Publisert 17.12.15

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Nye databeskyttelsesregler i EU
Europaparlamentets komite for borgerrettigheter stemte i dag for en avtale inngått med Rådet nylig om ny lovgivning for databeskyttelse i EU. Lovgivningen skal etablere et enhetlig regelverk, styrke rettssikkerheten i og tilliten til det digitale markedet. BUSINESSEUROPE uttaler i en pressemelding at det er positivt at en avtale er inngått men at de nye reglene er en tapt mulighet, og at avtalen mangler viktige elementer som kunne stimulert konkurranseevnen. Les mer her og her

 ENERGI: Støtter Energiunionen
Europaparlamentet stemte nylig for en resolusjon om Energiunionen og en resolusjon om elektrisitetsmarkedene i EU. Ifølge parlamentarikerne må energiunionen bidra til et fullstendig integrert indre energimarked med sikker bærekraftig og rimelig energi til innbyggerne. De tar også til orde for en sammenkobling av de nasjonale elektrisitetsmarkedene som vil føre til store besparelser for brukerne. Parlamentarikerne oppfordrer medlemslandene til å investere i infrastruktur for å oppnå dette. Les mer her og her

HANDEL: Avtale om beskyttelse av forretningshemmeligheter
Rådet inngikk nylig en foreløpig avtale med Europaparlamentets representanter om felles regler for beskyttelse av europeiske bedrifters forretningshemmeligheter og konfidensiell informasjon. Direktivet, som fastsetter felles tiltak mot ulovlig oppkjøp, bruk og offentliggjøring av forretningshemmeligheter, skal sikre et velfungerende indre marked. Avtalen må formelt godkjennes av Rådet og Parlamentet før den kan tre i kraft. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Vil sette stopp for geoblokkering
Indre markedskomitéen og industrikomitéen stemte nylig for en resolusjon der de etterspør innovasjonsvennlig politikk for å styrke delingsøkonomien og internettbaserte plattformer, men at uberettiget geoblokkering må stoppes. Ifølge parlamentarikerne vil utvikling av e-forvaltning og e-ferdigheter bidra til å utnytte det fulle potensialet i EUs digitale indre marked. Les mer her

ARBEIDSLIV: Stabil andel ledige stillinger
Ifølge en pressemelding fra Eurostat i dag holder andelen ledige stillinger i EU seg på et relativt stabilt nivå. Andelen ledige stillinger holdt seg stabilt på 1,7 prosent fra andre til tredje kvartal i 2015. Sammenlignet med tredje kvartal i fjor har andelen økt med 0,1 prosentpoeng. Tall for Norge viser en nedgang fra 2,3 prosent til 1,9 prosent fra andre til tredje kvartal i 2015.Sammenlignet med samme periode i fjor var det en nedgang i andelen ledige stillinger på 0,2 prosentpoeng. Les mer her

ARBEIDSLIV: Økning i arbeidskraftkostnader
Ifølge en pressemelding fra Eurostat i dag steg arbeidskraftkostnadene per time med 1,8 prosent i EU i tredje kvartal i 2015 sammenlignet med samme kvartal i fjor. I andre kvartal i 2015 økte arbeidskraftkostnadene per time med 1,9 prosent i EU. Les mer her

ARBEIDSLIV: Økt sysselsetting i EU
Eurostat rapporterte nylig at sysselsettingen i EU økte med 0,4 prosent fra andre til tredje kvartal i år. Sammenlignet med tredje kvartal i 2014, har sysselsettingen i EU gått opp 1,1 prosent. I Norge økte sysselsettingen fra andre til tredje kvartal i 2015 med 0,3 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var økningen på 0,7 prosent. Les mer her

HELSE: Negative til ny godkjenning av genmodifisert mais
Europaparlamentet stemte nylig for en resolusjon der de ber Europakommisjonen om å trekke tilbake godkjenningen av bruk av glyfosat-tolerant GM mais NK603xT25 i mat og fôr. I resolusjonen oppfordrer parlamentarikerne Kommisjonen til å suspendere eventuelle fullmakter for GM mat og fôr så lenge godkjenningsprosedyren, som for tiden er til vurdering, ikke er blitt forbedret. Les mer her

TALER:
Presidenten for Det Europeiske Råd Donald Tusk: Statement - Meeting of President Juncker and President Tusk with President Poroshenko
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Speech at the EP Plenary – Preparation of the European Council meeting of 17-18 December 2015
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Speaking points by Commissioner Avramopoulos - Borders Package
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Speech by President Juncker at the European Parliament Plenary session on the Economic and Monetary Union
Visepresident for budsjett og HR Kristalina Georgieva: Vice-President Kristalina Georgieva in Athens to launch a scheme to provide 20,000 reception places for asylum seekers in Greece

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382