NHO Europanytt 18.01.2016

Vil ha ny Safe Harbor på plass | Næringslivets innspill om markedsøkonomistatus for Kina | Marginal økning av skatters andel av BNP | Muligheter og utfordringer i en sirkulær økonomi | Denne uken i EU

Publisert 18.01.16

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Vil ha ny Safe Harbor på plass
BUSINESSEUROPE og U.S. Chamber of Commerce sendte nylig en felles henvendelse til president Obama, Jean-Claude Juncker og alle stats- og regjeringssjefene i EUs medlemsland. I henvendelsen tar organisasjonene til orde for å snarest mulig få på plass en ny Safe Harbor-avtale. Dette mener de vil være kritisk for å sikre innovasjon, jobbskaping og økonomisk vekst både i EU og USA. Forhandlingspartene oppfordres til å inngå en ny avtale før forhandlingsfristen løper ut 31. januar 2016. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

HANDEL: Næringslivets innspill om markedsøkonomistatus for Kina
BUSINESSEUROPE publiserte nylig en pressemelding om markedsøkonomistatus for Kina. Organisasjonen støtter en grundig vurdering av hvilke konsekvenser en endring av EUs antidumping-lovgivning vil kunne få for europeisk økonomi. BUSINESSEUROPE uttaler at Kina er en viktig handels- og investeringspartner for EU. De oppfordrer derfor Europakommisjonen til å sikre at prosessen for å vedta EUs syn på Kinas ønske om innvilgelse av markedsøkonomistatus er gjennomsiktig og involverer næringslivet. Les mer her

SKATT: Marginal økning av skatters andel av BNP
Eurostat publiserte nylig tall som viser en marginal økning i skatter og sosiale bidrags andel av bruttonasjonalproduktet i EU. Andelen steg fra 39,9 prosent i 2013 til 40 prosent i 2014 i EU. I Norge sank skatter og sosiale bidrags andel av BNP med et prosentpoeng fra 39,9 prosent i 2013 til 38,9 prosent i 2014. Les mer her 

MILJØ: Muligheter og utfordringer i en sirkulær økonomi
Det europeiske miljøbyrået publiserte i dag en rapport om muligheter og utfordringer knyttet til gjennomføringen av en sirkulær økonomi i EU. Ifølge Miljøbyrået vil en sirkulær økonomi gi løsningsorienterte muligheter for økonomisk vekst som samtidig respekterer miljøets grenser. Imidlertid vil det kreves fundamentale endringer i verdikjeden fra produktdesign og produksjonsprosesser til forretningsmodeller og forbrukermønstre for at det skal bli virkelighet, uttaler byrået. Les mer her

TALER:
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech at the General Asembly of IRENA (International Renewable Energy Agency): Ministerial Roundtable "Concerted action towards RE deployment"
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at the ECOFIN press conference
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Speaking points from the meeting with the LIBE committee

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for generelle saker og i Rådet for utenriks. Rådet for generelle saker skal forberede EU-toppmøtet i februar og få en orientering av det nederlandske formannskapet om deres arbeidsprogram. Utenriksrådet skal drøfte situasjonen i Syria, Irak og Ukraina.
EUROPAKOMMISJONEN deltar på møte i Verdens økonomiske forum i Davos. Kommisjonen arrangerer en workshop om skattepolitikk etter krisen, skal presentere sin gjennomgang av sysselsetting og den sosiale utviklingen i Europa i 2015, og organisere et forum om bedre forskning for bedre helse.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal drøfte situasjonen for rettsstaten i Polen. De skal også drøfte resultatene fra EU-toppmøtet i desember om terrorbekjempelse og migrasjonsutfordringene, det nederlandske formannskapets prioriteringer og resultatene fra klimaforhandlingene i Paris, COP21. Parlamentet skal stemme over en resolusjon om det digitale indre marked. De skal også oppnevne medlemmene av en midlertidig komité som skal undersøke brudd på EUs regelverk for utslippstesting av biler, og drøfte om de skal legge ned veto på nye regler for utslippstester ved faktisk kjøring. Komiteen for internasjonal handel skal stemme over et utkast til krav til EUs forhandlere på TiSA, frihandelsavtalen for tjenester. Frankrikes ønske om hjelp fra EU i kampen mot IS står også på agendaen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss