NHO Europanytt 18.04.2016

Nye databeskyttelsesregler øker de administrative byrdene | Redusert CO2-utslipp fra nye biler | Regelverk for å beskytte handelshemmeligheter | Vedtar regelverk i databeskyttelsesreformen |

Publisert 18.04.16

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Nye databeskyttelsesregler øker de administrative byrdene
BUSINESSEUROPE publiserte nylig en pressemelding om Europaparlamentets avstemming over forslaget til personvernforordning. Organisasjonen uttaler at de støtter innsatsen for å komme til enighet om reviderte regler for databeskyttelse, men at lovpakken ikke har riktig balanse mellom beskyttelse av borgere og tilrettelegging for fri bevegelse av data i det indre marked. Ifølge BUSINESSEUROPE gir lovverket for mye rom for medlemslandene til å definere egne regler, og kan skape fragmentering i markedet. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

TRANSPORT: Redusert CO2-utslipp fra nye biler
Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte nylig tall som viser at nye biler i EU i større grad er drivstoffeffektive. I 2015 hadde nye passasjerbiler et gjennomsnittlig utslipp på 119,6 gram CO2/km, 8 prosent lavere enn EUs offisielle mål for 2015, og 3 prosent lavere enn året før. Les mer her

HANDEL: Regelverk for å beskytte handelshemmeligheter
Europaparlamentet stemte nylig over et regelverk som skal beskytte selskaper mot tyveri eller misbruk av handelshemmeligheter. Parlamentarikerne la vekt på at ytringsfrihet og informasjonsflyt skal opprettholdes, og at regelverket ikke skal begrense arbeidet til journalister. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Vedtar regelverk i databeskyttelsesreformen
Europaparlamentet stemte nylig for et forslag om reform av EUs regelverk for databeskyttelse. Målet er å gi innbyggerne tilbake kontrollen over personlig data, samt å skape et høyt nivå av databeskyttelse på tvers av Europa. Reformen presiserer også minimumsstandarder på bruk av data for politiarbeid og juridiske formål. Les mer her 

TALER:
Visepresident for euroområdet og en sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at the Atlantic Council: 'Europe's Staying Power'
President for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker: Speech at the 2016 Spring Meetings of the IMF, World Bank flagship event on 'Forced Displacement: A Global Development Challenge' 

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for justis- og innenrikssaker. Rådet for utenrikssaker skal diskutere den eksterne dimensjonen av migrasjon, EUs østlige partnerskap, samt EUs strategi for Syria og Irak og trusselen fra IS. Ministrene skal også ta for seg hvordan stå imot hybride trusler for å øke motstandsdyktigheten til EU og deres partnerland. Rådet for justis- og innenrikssaker skal diskutere sikkerhet, med vekt på bruken og interoperabilitet av databaser og Europakommisjonens forslagspakke om smarte grenser. Ministrene skal diskutere implementeringen av konklusjonene fra EU-toppmøtet i mars og drøfte Kommisjonens meddelelse om reformen av det felles europeiske asylsystemet. 
EUROPAKOMMISJONEN presenterer tiltak for å digitalisere europeisk industri. Norges utenriksminister Børge Brende deltar på en arbeidsmiddag med visepresident Federica Mogherini, og møter handelskommissær Cecilia Malmström.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe og komitéuke. Industrikomitéen skal stemme over en resolusjon om åpenhet om energipriser. Landbrukskomitéen skal stemme over en uformell avtale med Rådet om regelverk som skal redusere tilstrømningen av skadedyr. Indre markedskomiteen og komitéen for internasjonal handel organiserer en høring om TTIP og offentlige anskaffelser. Komiteen for internasjonal handel skal drøfte CETA-avtalen med Canada, Justiskomiteen organiserer en høring om copyrightregler og Skattekomiteen organiserer et arrangement om skatteunndragelsespakken. Undersøkelseskomiteen for måling av utslipp i bilsektoren, organiserer en høring. Indre markedskomiteen skal for første gang drøfte den foreslåtte revideringen av EU-regler om bilprodusenters av alle sikkerhets-, miljø- og produksjonsreguleringer. Komiteen for borgerrettigheter skal drøfte Europakommisjonens rapport om Tyrkias framgang mot å oppfylle krav til visumliberalisering.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss