NHO Europanytt 18.05.2015

Reduksjon i utslipp i ETS | Landspesifikke anbefalinger for 2015-2016 | BNP opp med 0,4 prosent | Denne uken i EU

Publisert 18.05.15

NHO Brussel

KLIMA: Reduksjon i utslipp i ETS
Ifølge en pressemelding fra Europakommisjonen ble utslipp av drivhusgasser fra anlegg som inngår i EUs kvotehandelssystem (ETS) redusert med 4,5 prosent i 2014.  Tallene er hentet fra Unionsregisteret. Mer enn 11 000 kraftverk og industrianlegg i EU, Norge, Island og Liechtenstein deltar i ETS. Tallene viser at selskapenes overholdelse av ETS-forpliktelsene forblir høy. Les mer her

ØKONOMI: Landspesifikke anbefalinger for 2015-2016
Europakommisjonen vedtok nylig landspesifikke anbefalinger for perioden 2015-2016 hvor de spesifiserer nasjonale tiltak for å skape vekst og sysselsetting. Anbefalingene reflekterer Kommisjonens økonomiske og sosiale agenda, med følgende prioriteringer: investeringer, strukturelle reformer, ansvarlig skattepolitikk, sysselsettingspolitikk og sosial beskyttelse. Les mer her

ØKONOMI: BNP opp med 0,4 prosent
Ifølge nylig fremlagte tall fra Eurostat, steg EUs sesongjusterte BNP med 0,4 prosent i første kvartal i år, sammenlignet med forrige kvartal. Sammenlignet med samme kvartal i fjor, steg EUs BNP med 1,4 prosent. Les mer her

TALER:
Visepresident for euro og sosial dialog Valdis Dombrovskis: Country-specific recommendations 2015
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Presentation of the European Agenda on Migration 

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE i Rådet for utenriks og forsvar, i Rådet for utdanning, kultur og sport, og i Rådet for generelle anliggender. Utenriksministrene skal evaluere EUs militære operasjoner. De har også migrasjonsstrategien og fredsprosessen i Midtøsten på agendaen. Utdanningsministrene skal diskutere midtveisevalueringen av det europeiske samarbeidet for utdanning (ET2020). De har også sysselsetting blant unge på agendaen. Rådet for generelle anliggender skal følge opp toppmøtet i slutten av april og starte forberedelsene til neste toppmøte som er i slutten av juni.
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta sin pakke for bedre regulering. Kommisjonen arrangerer også et toppmøte i EUs østlige partnerskap.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling. Parlamentarikerne skal diskutere Kommisjonens strategi for et digitalt indre marked. De skal også diskutere skatteunndragelser og finansiering av terrorisme, situasjonen i Ungarn og migrasjonsstrategien som Kommisjonen la fram forrige uke. Miljøkomiteen skal diskutere energiunionen med visepresident Šefčovič. Parlamentarikerne skal blant annet stemme over et lovforslag om konfliktmineraler, hvitvasking og en resolusjon om pasientsikkerhet.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss