NHO Europanytt 18.05.2017

25 år etter at EØS-avtalen ble signert fortsetter den å være relevant | EU bør vurdere mulige sanksjoner mot Ungarn, ifølge Europaparlamentet

Publisert 18.05.17

NHO Brussel

EØS: 25 år etter at EØS-avtalen ble signert fortsetter den å være relevant
Europaminister Frank Bakke-Jensen deltok nylig i EØS-rådet hvor han var med i møteledelsen. Bakke-Jensen benyttet anledningen til å minne om at det er 25 år siden EØS-avtalen ble signert. En avtale som har vist seg å være tilpassingsdyktig og som har tjent Norge godt og gitt både vekst og sysselsetting. Europaministeren konstaterer at EØS-avtalen fortsetter å være relevant og viktig for oss. På møtet ble det også avklart at EFTA-landene skal bli både informert og konsultert i de kommende Brexit-forhandlingene. Både Bakke-Jensen og hans kollega fra Lichtenstein uttalte seg positivt om et eventuelt medlemskap i EFTA/EØS fra Storbritannia. Les mer her

Mange av de arbeidsplassene, verdiskapingen og velstanden i Norge henger tett sammen med vår tilgang til det europeiske markedet. 80 prosent av alt Norge eksporterer går til EU. Det er knapt noe land som er så avhengig av internasjonalt samarbeid som Norge, et lite land med en åpen økonomi. Det er derfor desto viktigere at EØS-avtalen videreføres og fungerer på best mulig vis, for å sikre norske bedrifter adgang til et av de viktigste markedene for norsk næringsliv under gunstige konkurranseforhold.

INNENRIKS: EU bør vurdere mulige sanksjoner mot Ungarn, ifølge Europaparlamentet
Europaparlamentet stemte nylig over en resolusjon vedrørende situasjonen for menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokratiet i medlemslandet Ungarn. Parlamentarikerne mener situasjonen rettferdiggjør iverksetting av prosedyrer som kan medføre sanksjoner for Ungarn. Dette beskrives videre som en situasjon hvor EUs evne til å forsvare grunnleggende verdier testes. Les mer her 

TALER:
Høyrepresentant Federica Mogherini på vegne av EU: on the occasion of the International Day Against Homophobia, Transphobia And Biphobia, 17 May 2017

Presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk: before his meeting with French President Emmanuel Macron

Presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk: to the European Parliament on the Special European Council (Art. 50) of 29 April

Presidenten for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker: at the European Parliament Plenary session on the conclusions of the Special European Council (Article 50) of 29 April 2017

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss