NHO Europanytt: EU på vei mot et moderne transportsystem

Denne uken ble EUs tredje mobilitetspakke fremlagt, Theresa May lufter forslag om mulig tollavtale og det har vært toppmøte i Sofia

#205

© SKF Evolution 2018

Publisert 18.05.18

NHO Brussel

TRANSPORT: EUs tredje mobilitetspakke fremlagt. Trygg, ren og automatisert mobilitet, er hovedfokuset i EUs tredje mobilitetspakke som ble fremlagt av Europakommisjonen i går. Pakken består av strategier og lovforslag på vei-, kjøretøys- og fotgjengersikkerhet, CO2 -standarder for tungtransport, automatisering samt en handlingsplan for batterier. Les mer om saken her.

INSTITUSJONELT: Toppmøte i Sofia om Vest-Balkan. I går møttes statslederne fra EU-landene samt lederne for de seks Vest-Balkanske landene i Sofia, for å diskutere tilknytningen mellom EU og Vest-Balkan og mellom landene i regionen. I forkant av møtet ble det holdt en uformell arbeidsmiddag hvor statslederne diskuterte utviklingen og EUs dagsorden på digitalisering, forskning og innovasjon. Les mer om møtets utfall her.

FORSKNING: Europas sjanse til å forme fremtiden. Tirsdag presenterte Kommisjonen en melding om fornyet agenda for EUs forsknings- og innovasjonspolitikk for å styrke Europas konkurransedyktighet, til innspill til den uformelle arbeidsmiddagen mellom statslederne i EU-landene i forbindelse med EU-Vest-Balkan toppmøtet. . Les meldingen her.

BREXIT: May luftet forslag til mulig tollavtale mellom UK, Irland og EU med Merkel og Macron i Makedonia. Regjeringen i Storbritannia presenterte i går et forslag til en alternativløsning som forhindrer en "hard grenseovergang" mellom Irland (EU) og Nord-Irland (UK), dersom forhandlingene med EU ikke skulle resultere i en foretrukket tollavtale. Forslaget går ut på at om forhandlingene med EU mislykkes så vil britene matche EUs tariffer etter 2020. Samme dag hadde May i forbindelse med EU-Vest-Balkan toppmøtet et eget uformelt møte i Makedonia med forbundskansler Merkel og president Macron, for å lufte levedyktigheten ved slik en løsning og hvordan det vil kunne tas imot fra EUs side. Les mer om saken her, her, og se den irske statsministerens reaksjon.  Fotograf: Ognen Teofilovski#205

INSTITUSJONELT: EU GREEN WEEK. Neste uke er det "EU Green Week"! Dette er Europas største konferanse for miljøpolitikk. Her deltar politikere, industri, NGOs, akademikere og media for å utveksle ideer og erfaringer. I år skal konferansen utforske hvordan EU kan gjøre de europeiske byene bedre å bo og jobbe i. Ting som luftkvalitet, støy, natur, biomangfold, søppelhåndtering og vannkvalitet er på agendaen. Les mer om EU Green Week her.

 

******************************************************* 
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

 

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391
Edvin Nordheim Edvardsen

Praktikant

NHO Brussel

edvin.nordheim.edvardsen@nho.no
Mobil
99110008
Bjørne Østrem Djukastein

Praktikant

NHO Brussel

bjorne.ostrem.djukastein@nho.no
Mobil
45296985