NHO Europanytt 18.06.2014

Nye initiativer for forenkling | Økning i arbeidskraftkostnader | Kommersiell tilgang til satellittdata | Store ulikheter i forbruk | Handel med økologiske produkter

Publisert 18.06.14

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Nye initiativer for forenkling
Europakommisjonen la i dag fram en meddelelse om EUs program for regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT). Implementeringen av REFIT er i full gang og Kommisjonen lanserer nye initiativ sammen med en årlig resultattavle som viser status. Les mer her

SYSSELSETTING: Økning i arbeidskraftkostnader
Ifølge tall publisert av Eurostat i går, steg arbeidskraftkostnadene i EU med 1,2 prosent i første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i 2013. Les mer her

INDUSTRI: Kommersiell tilgang til satellittdata
Europakommisjonen la i går fram et forslag om å harmonisere regelverket for høyoppløsnings satellittdata (HRSD). Målet er å sikre næringsliv og forskningsinstitusjoner mer pålitelig tilgang til satellittdata. Les mer her

ØKONOMI: Store ulikheter i forbruk
Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, varierte personlig konsum (AIC) i medlemslandene, målt i kjøpekraftsstandard (PPS), fra 49 til 138 prosent av EUs gjennomsnitt i 2013. Landenes bruttonasjonalprodukt per capita, målt i PPS, varierte fra 47 til 264 prosent av EUs gjennomsnitt. Tallene for Norge var henholdsvis 139 og 191 prosent. Les mer her

LANDBRUK: Handel med økologiske produkter
På møtet i Rådet for landbruk og fiskeri, vedtok ministrene å åpne for forhandlinger med tredjeland om avtaler for handel med økologiske produkter. Les mer her

TALER:
Arbeidskommissær Lászlò Andor: Tackling the EU's social deficit
Innenrikskommissær Cecilia Malmström: Strengthening the EU's response to violent extremism: From ideas to action

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605