NHO Europanytt 18.06.2015

Reform av selskapsskatten i EU | Avtale om den tekniske pilaren i jernbanepakken | Høring om økt åpenhet i selskapsbeskatning | Bedre beskyttelse av forretningshemmeligheter | Økning i arbeidskraftkostnadene | Flere ledige jobber og økt sysselsetting | Store variasjoner i forbruket | Ligger an til å nå fornybarmålene

Publisert 18.06.15

NHO Brussel

SKATT: Reform av selskapsskatten i EU
Europakommisjonen presentere i går sin plan for en grundig reform av selskapsskatteregimet i EU. BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, støtter Europakommisjonens arbeid for å bekjempe skattesvindel og -unndragelse, men uttaler samtidig at arbeidet ikke må underminere prinsippet om rettferdig skattekonkurranse. BUSINESSEUROPE vektlegger også at CCCTB, et felles konsolidert skattegrunnlag, må være frivillig og legge til rette for konsolidering av overskudd og tap i forskjellige medlemsland. Les mer her og her

TRANSPORT: Avtale om den tekniske pilaren i jernbanepakken
Forhandlere fra Europaparlamentet og Rådet kom i går til enighet om en uformell avtale om den tekniske pilaren i den fjerde jernbanepakken. Målet med avtalen er å fjerne tekniske hindre skapt av ulike nasjonale standarder og prosedyrer. Avtalen skal bidra til billigere og mer effektiv godkjenning og sertifisering av operatører, lokomotiver og vogner. Avtalen må godkjennes av både Parlamentets transportkomité og plenumssamling, samt Rådet før den kan tre i kraft.  Les mer her 

SKATT: Høring om økt åpenhet i selskapsbeskatning
Europakommisjonen lanserte i går en offentlig høring om åpenhet i selskapsbeskatningen. Hensikten er å finne ut om et krav til selskaper om å oppgi mer informasjon om skatten de betaler, kan bidra til å håndtere skatteunndragelse og aggressiv skattepraksis i EU. Les mer her 

JUSTIS: Bedre beskyttelse av forretningshemmeligheter
Europaparlamentets justiskomité stemte nylig for planer som skal hjelpe selskaper med å få juridisk oppreisning mot tyveri eller misbruk av forretningshemmeligheter. Komiteen klargjorde samtidig regelutkastet for å sikre ytrings- og informasjonsfrihet og tilstrekkelig beskyttelse for varslere. Forhandlinger kan nå innledes med Rådet. Les mer her 

ARBEIDSLIV: Økning i arbeidskraftkostnadene
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, økte arbeidskraftkostnadene per time i EU med 2,5 prosent i første kvartal i 2015, sammenlignet med samme periode året før. Les mer her 

ARBEIDSLIV: Flere ledige jobber og økt sysselsetting
Ifølge en pressemelding fra Eurostat nylig, var andelen ledige jobber i EU i første kvartal i 2015 på 1,7 prosent, og holdt seg dermed stabilt fra samme periode året før. I Norge var andelen ledige jobber i første kvartal i 2015 på 2,2 prosent, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra samme periode året før. Samtidig viser tall fra Eurostat at sysselsettingen i EU økte med 1,1 prosent i første kvartal i 2015, sammenlignet med samme periode året før. Les mer her og her 

ØKONOMI: Store variasjoner i forbruket
Ifølge beregninger lagt fram av Eurostat nylig, varierte faktisk individuelt konsum uttrykt i kjøpekraftstandarder mellom 49 og 140 prosent av gjennomsnittet i EUs medlemsland i 2014. Faktisk individuelt konsum i Norge var 36 prosent over snittet i EU. Les mer her 

ENERGI: Ligger an til å nå fornybarmålene
Europakommisjonen publiserte nylig en rapport som viser framdriften på EUs fornybarmål for 2020. Ifølge rapporten er EU på vei til å nå målene. Les mer her 

TALER:
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Keynote speech at the "Driving road decarbonisation forwards" conference
Visepresident for euroområdet og sosial dialog Valdis Dombrovskis: On the Commission's new Structural Reform Support Service
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Introduction of IEA's World Energy Outlook - 2015 Special Report on Energy and Climate 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss