NHO Europanytt 19.01.2015

Næringslivet i G20-landene vektlegger digital økonomi | Næringslivets innspill til formannskapet | Denne uken i EU

Publisert 19.01.15

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Næringslivet i G20-landene vektlegger digital økonomi
BUSINESSEUROPE og en rekke andre næringslivsorganisasjoner fra G20-landene har i en pressemelding i dag skissert strategier for det globale næringslivet for 2015. De legger særlig vekt på privat sektors rolle i å bidra til vekst og gjenopprette konkurranseevnen. De vil også det kommende året vektlegge den digitale økonomien. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ØKONOMI: Næringslivets innspill til formannskapet
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt innspill til det latviske formannskapet. Organisasjonen støtter prioriteringene som vektlegger digital økonomi, konkurranseevne og entreprenørskap. BUSINESSEUROPE tar videre til orde for et veikart for industriens konkurranseevne, at formannskapet bidrar til framgang på forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og USA, og en ambisiøs klimaavtale i Paris. Les mer her

TALER:
Visepresident Jyrki Katainen: Speech at the launch of FI-Compass

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker. EUs utenriksministre skal drøfte EUs relasjoner med Russland, forberedelser til FNs klimakonferanse i Paris, og kampen mot terror.
EUROPAKOMMISJONEN deltar på Verdens økonomiske forum. Kommisjonen arrangerer en konferanse om finansielle instrumenter 2014-2020 under det europeiske strukturelle investeringsfondet og en konferanse om Points of Single Contact (PSC).
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Komiteen for internasjonal handel skal drøfte sin innstilling til forhandlingene om TTIP. Komiteen skal også drøfte Kommisjonens høring om investeringsbeskyttelse og investor-stat-tvisteløsning i TTIP. Miljøkomiteen skal stemme over en resolusjon som oppfordrer Kommisjonen til å foreslå ny lovgivning om opphavsmerking av kjøtt brukt i bearbeidet mat. Komiteene skal også få presentert det latviske formannskapets prioriteringer. Parlamentspresidenten skal ha møte med statsminister Erna Solberg.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss