NHO Europanytt 19.01.2017

Europaparlamentets nyvalgte president mottar gratulasjoner fra BusinessEurope | Statusrapport fra EU og USA om TTIP | Etterlyser felles EU-regler for ordentlige arbeidsvilkår

Publisert 19.01.17

NHO Brussel

INSTITUSJONELT: Europaparlamentets nyvalgte president mottar gratulasjoner fra BusinessEurope
Europaparlamentet valgte tirsdag Antonio Tajani, som er EEP-gruppen sin kandidat, til ny president i Parlamentet. I denne forbindelse har BusinessEurope, hvor NHO er medlem, sendt den nyvalgte presidenten et gratulasjonsbrev som uttaler at organisasjonen fortsatt vil være en pålitelig og pro-europeisk partner.  Les mer her og her

HANDEL: Statusrapport fra EU og USA om TTIP
EUs handelskommissær, Cecilia Malmstrøm, og USAs føderale handelsrepresentant, Michael Froman, presenterte tidligere denne uken en felles statusrapport fra EU og USA om forhandlingene om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP). Rapporten kartlegger de temaer hvor det er oppnådd fremskritt i forhandlingene og identifiserer de områder hvor det er nødvending med ytterligere forhandlinger mellom partene. Les mer her

SOSIALT: Etterlyser felles EU-regler for ordentlige arbeidsvilkår
Europaparlamentet vedtok i dag en anmodning til Europakommisjonen om å legge fram forslag til nye felles EU-regler for skikkelige arbeidsvilkår i den kommende europeiske søylen for sosiale rettigheter, De nye felles europeiske reglene å gjelde for all form for ansettelse, inkludert nye ansettelsesformer som f.eks. on-demand jobber eller jobber som formidles via digitale plattformer. Les mer her

TALER:
President for Det Europeiske Råd Donald Tusk: Speech by President Donald Tusk on the occasion of the 25th anniversary of the International Recognition of the Republic of Croatia

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Statement by President Juncker following the earthquakes in central Italy

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss