NHO Europanytt 19.01.2018

Aktiviteten i EU denne uken har primært vært knyttet til Europaparlamentet som har avholdt sin første plenumssesjon for i år samt Europakommisjonen som har lagt frem sin nye plaststrategi – en del av sirkulær økonomien - samt revisjon av EUs merverdiavgiftsregler.

Publisert 19.01.18

NHO Brussel

19.01.2018 

Aktiviteten i EU denne uken har primært vært knyttet til Europaparlamentet som har avholdt sin første plenumssesjon for i år samt Europakommisjonen som har lagt frem sin nye plaststrategi – en del av sirkulær økonomien - samt revisjon av EUs merverdiavgiftsregler.  

KLIMA/ ENERGI: Europaparlamentet har sagt sitt om energieffektivisering, fornybar energi og styringsordninger for Energiunionen. Onsdag stemte Europaparlamentet over sine posisjoner på forslag til endring av EUs energieffektiviseringsdirektiv og fornybar energi-direktiv samt et forslag til styringsordninger for Energiunionen ("governance") – den såkalte "vinterpakken". Parlamentet vil ha et bindene EU-mål om 35% energieffektivisering innen 2030. Fornybare energikilder skal også stå for 35% av all energiproduksjon, og målet for transportsektoren skal være en andel om 12% fornybar energi, ifølge Parlamentets posisjon. BusinessEurope, hvor NHO er medlem kommenterte at realistiske mål og tilstrekkelig fleksibilitet er viktig for vellykket energieffektivisering i Europa. Skulle ambisjonene overstige det som er realistisk å oppnå, vil det kunne koste forbrukerne dyrt, advarer BusinessEurope. Les mer om saken her, og her 

INDRE MARKED: Ytterligere forslag til endring av EUs regler for merverdiavgift. Europakommisjonen la i går frem de siste forslagene innen rammen for reformarbeidet på EUs merverdiavgiftsregelverk. Det gjeldende reglementet er utdatert, og det ønskes at medlemsstatene skal ha større mulighet til å bestemme selv hvilke sektorer i næringslivet som skal pålegges hva. Kommisjonen foreslår , i motsetning til dagens ordning med en liste over varer og tjenester for hvilke medlemslandene kan innføre redusert va-sats, at det i stedet skal opprettes en liste over varer som det ikke vil være lov å redusere mva-satsen for. Les mer her.  

MILJØ: Kommisjonen med ny strategi for produksjon og gjenvinning av plastemballasje i Europa. Europakommisjonen har lagt frem sin plast strategi, som et nytt ledd i implementeringen av sirkulær økonomien. Den nye handlingsplanen er ment til å beskytte miljøet fra plastforurensning, samtidig som den håpes å stimulere vekst og innovasjon innen forskning og produksjon av mer miljøvennlige alternativer. En spesifikk del av planen er at all plastemballasje på det europeiske markedet skal være resirkulerbar innen 2030. For mer informasjon, klikk her. 

 

 

 

 

 

*******************************************************       

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391