NHO Europanytt 19.02.2015

Høring om kapitalmarkedsunion | Næringslivet positivt til kapitalmarkedsunion | Næringslivet bekymret for nasjonale barrierer | Redusert overskudd i varehandelen | Fornybar energi reduserer klimagassutslippene

Publisert 19.02.15

NHO Brussel

FINANS: Høring om kapitalmarkedsunion
Europakommisjonen lanserte i går en høring om kapitalmarkedsunionen. Innspillene skal brukes i utformingen av en handlingsplan for et indre marked for kapital. Etableringen av en kapitalmarkedsunion skal bryte ned barrierer mot investeringer over landegrensene i EU og gjøre det lettere for selskaper å få finansiering. Høringsfristen er 13. mai 2015. Les mer her 

FINANS: Næringslivet positivt til kapitalmarkedsunion
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte i går en pressemelding om høringen om kapitalmarkedsunionen. Organisasjonen støtter mange av initiativene Kommisjonen foreslår og trekker fram de fem områdene de mener må prioriteres for å styrke investeringer. Les mer her

TRANSPORT: Næringslivet bekymret for nasjonale barrierer
BUSINESSEUROPE sendte nylig et brev til transportkommissær Bulc der de blant annet tar opp den tyske minimumslønnens konsekvenser for det indre markedet. Organisasjonen uttrykker bekymring for denne loven og en rekke andre nasjonale utviklinger innenfor transportsektoren, fordi de påvirker fri bevegelse av varer og personer negativt og går imot prinsippene for det indre marked. Les mer her 

HANDEL: Redusert overskudd i varehandelen
Ifølge beregninger lagt fram av Eurostat nylig, hadde EU et overskudd i varehandelen med resten av verden i 2014 på 24,2 milliarder euro. Dette var en nedgang fra 2013, da overskuddet var på 51,8 milliarder euro. EUs import fra Norge sank i 2014 med 7 prosent sammenlignet med året før. EUs handelsunderskudd med Norge ble redusert i 2014 sammenlignet med 2013. Les mer her

KLIMA: Fornybar energi reduserer klimagassutslippene
Ifølge en rapport nylig publisert av Det europeiske miljøbyrået, har teknologi for fornybar energi vært en viktig drivkraft for å redusere klimagassutslippene i Europa. Ifølge rapporten kunne drivhusgassutslippene i 2012 vært 7 prosent høyere enn de faktisk var, dersom man ikke hadde tatt i bruk fornybar energi siden 2005. Les mer her

TALER:
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: “Towards an Effective Energy Union”
Finanskommissær Jonathan Hill: Unlocking Funding for Europe's Growth
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Statement at the ECOFIN press conference
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Migration: a joint European responsibility 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss