NHO Europanytt 19.03.2014

Ønsker strengere regler for nettnøytralitet | Avtale om utstasjonering av arbeidstakere | Støtter mer fleksible regler for vekt og dimensjoner | Økning i arbeidskraftkostnader | Meddelelse om retten til vann

Publisert 19.03.14

NHO Brussel

TELEKOM: Ønsker strengere regler for nettnøytralitet
i Europaparlamentets industrikomité stemte i går for regler for å sikre nettnøytralitet. Reglene er en del av nyeste utkast av telekom-pakken som også omfatter roamingkostnader. Parlamentarikerne stemte for å fjerne roamingavgifter fra 2015. Les mer her

ARBEIDSLIV: Avtale om utstasjonering av arbeidstakere
Europaparlamentets sysselsettingskomité stemte nylig for en uformell avtale inngått med Rådet om utstasjonering av arbeidstakere. Parlamentet klargjorde reglene for selskaper ved å skille faktisk utstasjonering fra forsøk på å omgå loven, men ga også medlemslandene noe fleksibilitet i gjennomføringen av inspeksjoner. Les mer her

TRANSPORT: Støtter mer fleksible regler for vekt og dimensjoner
Europaparlamentets transportkomité stemte i går for å endre reglene for maksimum vekt og dimensjoner for lastebiler. Maksimumskravene gjøres mer fleksible for å gi rom for designelementer og andre tiltak som bedrer trafikksikkerheten og bidrar til å redusere klimagassutslipp fra lastebilene. Komiteen slettet de elementene som omhandlet grensekryssing med modulvogntog fra forslaget, og tar til orde for en konsekvensutredning fra Europakommisjonen om dette punktet. Les mer her

SYSSELSETTING: Økning i arbeidskraftkostnader
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, steg arbeidskraftkostnadene i EU med 1,2 prosent i fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med samme kvartal i 2012. Les mer her

MILJØ: Meddelelse om retten til vann
Europakommisjonen vedtok i dag en meddelelse om borgerinitiativet om retten til vann. Kommisjonen forplikter seg til en rekke tiltak, blant annet for å sikre full implementering i medlemslandene av eksisterende EU-regelverk om vann. Les mer her

TALER:
Kommissær for Digital agenda, Neelie Kroes: The data gold rush

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605