NHO Europanytt 19.03.2015

Reformene går for sakte | BUSINESSEUROPEs posisjon på Energiunionen | Næringslivets svar på revisjonen av ETS | Redusert bruk av statsstøtte i EFTA-landene | Tiltakspakke for å bekjempe selskapers skatteunndragelse | Fortsatt barrierer mot handel og investeringer globalt | Økning i arbeidskraftkostnadene | Flere ledige jobber i EU

Publisert 19.03.15

NHO Brussel

ØKONOMI: Reformene går for sakte
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte i går sitt Reformbarometer for 2015. Ifølge rapporten er bare 22 prosent av de landspesifikke reformanbefalingene fra Det europeiske råd implementert i EU-landene. Ifølge organisasjonen er de landene som har gjennomført reformer de senere årene, blant dem som allerede nå opplever vekst og redusert arbeidsledighet. Les mer her

ENERGI: BUSINESSEUROPEs posisjon på Energiunionen
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sin posisjon på Energiunionen. Organisasjonen ønsker Europakommisjonens strategi velkommen som et viktig første skritt mot å bedre balansere EUs utfordringer innenfor energi, klima og næringsliv. Organisasjonen trekker fram de høye energiprisene og bedre koordinering av energipolitikken som viktige utfordringer. Les mer her

ENERGI: Næringslivets svar på revisjonen av ETS
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt innspill til Europakommisjonens høring om revidering av EUs kvotehandelsdirektiv (ETS). Organisasjonen mener ETS bør fortsette å være hovedverktøyet for å redusere industriutslipp til lavest mulig kostnad og for å promotere investering i lavkarbonteknologi. Les mer her

STATSSTØTTE: Redusert bruk av statsstøtte i EFTA-landene
EFTAs overvåkningsorgan, ESA, publiserte nylig Resultattavlen for statsstøtte. Oversikten viser at Norge, Island og Liechtenstein reduserte statsstøtten til næringslivet i 2013. Støtte til regional utvikling utgjorde fortsatt den største andelen, etterfulgt av støtte til miljøformål og energisparing. Mindre enn en prosent av den samlede støtten ble gitt til sektorspesifikke formål. Les mer her

SKATT: Tiltakspakke for å bekjempe selskapers skatteunndragelse
Europakommisjonen la i går fram en tiltakspakke for større åpenhet på skatteområdet. Pakken er en del av arbeidet for å bekjempe selskapers skatteunndragelse og skadelig skattekonkurranse i EU. Et forslag om at det skal bli obligatorisk for medlemslandene å utveksle opplysninger om skatteavtaler er en viktig del av pakken. Les mer her

HANDEL: Fortsatt barrierer mot handel og investeringer globalt
Europakommisjonen offentliggjorde i dag EUs årlige rapport om handels- og investeringsbarrierer (TIBR). Rapporten viser at EUs strategiske økonomiske partnere, Argentina, Brasil, Kina, India, Japan, Russland og USA, fortsatt opprettholder ulike barrierer som hindrer handels- og investeringsmuligheter for europeiske selskaper. Les mer her

ØKONOMI: Økning i arbeidskraftkostnadene
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, steg arbeidskraftkostnadene per time i EU med 1,4 prosent i fjerde kvartal i 2014, sammenlignet med samme kvartal året før. Lønnskostnadene steg med 1,4 prosent, mens ikke-lønnskostnadene steg med 1,6 prosent. Les mer her

ØKONOMI: Flere ledige jobber i EU
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, steg andelen ledige jobber i EU til 1,7 prosent i fjerde kvartal i 2014. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng fra tredje kvartal samme år og en økning på 0,2 prosentpoeng fra samme periode året før. I Norge var andelen ledige jobber 2,0 prosent i fjerde kvartal 2014. Les mer her

TALER:
Visepresident for Energiunionen Maroš Šefčovič: Cornerstones of the new EU Energy Union
Finanskommissær Jonathan Hill: How to restart growth
Klimakommissær Miquel Arias Cañete: A "Renewable" Energy Union
Utvidelseskommissær Johannes Hahn: EU - key partner for all countries in our neighbourhood
Handelskommissær Cecilia Malmström: Investment in TTIP

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss