NHO Europanytt 19.05.2014

EU-programmer inn i EØS-avtalen | Ujevn implementering av reglene for flyplassavgifter | Denne uken i EU

Publisert 19.05.14

NHO Brussel

EØS: EU-programmer inn i EØS-avtalen
78 rettsakter ble tatt inn i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen nylig. Forordningene som etablerer Horisont 2020, Erasmus+ og Kreativt Europa ble tatt inn, noe som sikrer EØS/EFTA-landene deltakelse i disse programmene. Andre rettsakter inkluderer den såkalte veipakken fra 2009 og et direktiv fra 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker i sivil luftfart. Les mer her

TRANSPORT: Ujevn implementering av reglene for flyplassavgifter
Europakommisjonen publiserte i dag en rapport om medlemslandenes gjennomføring av EU-reglene for flyplassavgifter. Ifølge rapporten har større flyplasser nå en mer åpen prosess rundt fastsettingen av disse avgiftene, men det er store forskjeller fra land til land. Ytterligere overvåking av situasjonen er derfor nødvendig. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker, i Rådet for jordbruk og fiskeri og i Rådet for utdanning, kultur og sport. Utviklingsministrene møtes i utenriksrådet, de skal blant annet konkludere om den årlige rapporten om EUs mål i utviklingspolitikken. Fiskeri- og landbruksministrene skal diskutere en rapport om etableringen av et europeisk fond for bruk av plantevernmidler. På agendaen for møtet i Rådet for utdanning, kultur og sport, står blant annet lærerutdanning, utviklingen av språkkompetanse, EUs arbeidsplan for unge, ungt entreprenørskap, likestilling i sport, og kulturarv som en strategisk ressurs for et bærekraftig Europa.
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta nye regler for støtte til FoU og innovasjon, en revisjon av gruppeunntaksforordningen og en meddelelse om åpenhet. De tre rettsaktene er en del av reformpakken for statsstøtteregelverket. Kommisjonen arrangerer også en konferanse om mobilisering innen innovasjon for et mer sosialt Europa.
EUROPAPARLAMENTET har valg fra 22. til 25. mai.

TALER:
Transportkommissær Siim Kallas: European aviation: a natural and vibrant world crossroads

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605