NHO Europanytt 19.09.2014

Arbeidskraftmobilitet er nøkkelen | Første utbetalinger fra SMB-instrumentet

Publisert 19.09.14

NHO Brussel

SYSSELSETTING: Arbeidskraftmobilitet er nøkkelen
Ifølge en rapport publisert av Europakommisjonen og OECD i går, er mobilitet og migrasjon blant arbeidstakere nødvendig for å løse Europas demografiske utfordringer. I tillegg må kjønnsforskjellene reduseres og deltakelsen i arbeidslivet økes blant unge og eldre. Les mer her

NÆRINGSLIV: Første utbetalinger fra SMB-instrumentet
Europakommisjonen publiserte i går en liste over de første små og mellomstore bedriftene som mottar støtte fra EUs SMB-instrument i forskningsprogrammet Horisont 2020. To norske prosjekter er blant mottakerne. Les mer her

TALER:
Konkurransekommissær Joaquin Almunia: Some highlights from EU competition enforcement
Arbeidskommissær László Andor: Towards a European Labour Model
Transportkommissær Siim Kallas: The future of electromobility in Europe

Kontakt oss