NHO Europanytt 19.09.2016

Ønsker tettere EU-handel med Japan | Støtter handelsavtale mellom EU med Canada | Støtte til EUs naboland | Uendret antall ledige stillinger i EU | Lavere økning i lønnskostnader i EU | Færre ozonnedbrytende stoffer i EU | Denne uken i EU

Publisert 19.09.16

NHO Brussel

HANDEL: Ønsker tettere EU-handel med Japan
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, oppfordret nylig, sammen med andre næringslivsorganisasjoner, kommisjonspresident Jean-Claude Juncker, presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk og den japanske statsministeren Shinzo Abe til å gjennomføre forhandlingene for en frihandelsavtale mellom EU og Japan raskere. Oppfordringen kommer som følge av annonseringen av planene for en frihandelsavtale på G7 toppmøtet ved Ise-Shima 26 mai i år. Les mer her

HANDEL: Støtter handelsavtale mellom EU med Canada
Handelskommisær Cecilia Malmström og den kanadiske handelsministeren Chrystia Freeland kom i går med en felles uttalelse om handelsavtalen mellom EU og Canada. Uttalelsen legger vekt på fordelene med avtalen og hvordan vil kunne fortsette å tilpasse og forbedre regelverket i fremtiden. Les mer her

ØKONOMI: Støtte til EUs naboland
Europakommisjonen annonserte i dag EUs økonomiske støtteprogram for en rekke naboland. Hviterussland, Aserbajdsjan, Egypt og Palestina er blant landene som vil motta støtte for til sammen 210 millioner euro. Hensikten med programmet er å forbedre den sosioøkonomiske utviklingen i mottakerlandene, der noen av målene er å forbedre kvinners rettigheter, styrke ungdommens rolle, og effektivisere forvaltningen av vannressurser. Les mer her 

SYSSELSETTING: Uendret antall ledige stillinger i EU
Eurostat publiserte nylig statistikk for prosentandelen ledige stillinger i EU i andre kvartal av 2016. Sammenlignet med første kvartal, har ikke andelen endret seg fra 1,7 prosent i eurosonen og 1,8 prosent i hele EU. Sammenlignet med samme kvartal i 2015, har prosentandelen steget med 0,2 og 0,1 prosent respektivt. I Norge var det 2,0 prosent ledige stillinger i andre kvartal av 2016, og tallet har ikke endret seg fra første kvartal. Les mer her

SYSSELSETTING: Lavere økning i lønnskostnader i EU
Eurostat publiserte nylig statistikk for økningen av lønnskostnadene i EU. Tallene viser at den gjennomsnittlige veksten av lønnskostnader i andre kvartal av 2016 lå på 1,0 prosent i eurosonen, og 1,4 prosent i hele EU. Dette er en nedgang fra 1,6 prosent i eurosonen og hele EU i første kvartal av 2016. Les mer her

MILJØ: Færre ozonnedbrytende stoffer i EU
Det europeiske miljøbyrået publiserte nylig en rapport som viser at EU fortsetter å fase ut bruken av kjemikalier som bryter ned ozonlaget. I 2015 skal nivået ha nådd sitt laveste siden 2006, målt i metriske tonn. Den markante nedgangen kommer etter innføringen av en rekke direktiv som forplikter bedrifter til å rapportere data om ozonnedbrytende stoffer ved import, eksport, produksjon og destruering av varer og tjenester. Les mer her

TALER:
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Speech at the Yalta European Strategy Annual Meeting: Ukraine – Test Case for the West
Presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk: Remarks after the Bratislava summit

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for generelle anliggender. Ministerne skal forberede EU-toppmøtet, som finner sted 20-21 oktober, ved å diskutere agendaen. Videre, vil ministerne bli informert om implementeringen av EU-toppmøtets beslutninger fra juni. Europakommisjonen skal også presentere sin midtveisevaluering av EUs langtidsbudsjett for 2014-2020. Ministerne skal også utveksle meninger om et kommisjonspapir som definerer prioriteringene i deres arbeidsprogram for 2017.
EUROPAPARLAMENTET skal ha ekstern uke. President i Europaparlamentet Martin Schulz skal møte Storbritannias statsminister Theresa May, Londons ordfører Sadiq Khan og leder for Labour Party Jeremy Corbyn i London på fredag. En delegasjon fra komitéen for borgerrettigheter skal til Libanon for å se på situasjonen rundt flyktninger og omplassering. En delegasjon fra komitéen for budsjettkontroll skal til Libanon og Jordan for å besøke flyktningleirer. En delegasjon fra komitéen for borgerrettigheter skal delta i FN-toppmøtet om flyktninger og migranter i New York. En annen delegasjon fra komitéen for borgerrettigheter skal til Sverige for å besøke grensen med Danmark, hvor grensekontroll har blitt gjeninnført siden november 2015. Parlamentets undersøkelseskomité for utslippsmålinger i bilindustrien sender en delegasjon til Luxembourg, Frankrike og Tyskland for å besøke anlegg for testing og for å møte nasjonale myndigheter. Den euro-latin amerikanske parlamentariske forsamlingen møtes i Montevideo, hvor europaparlamentarikere vil møte folkevalgte fra Latin-Amerika.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss