NHO Europanytt 19.09.2016

Ønsker tettere EU-handel med Japan | Støtter handelsavtale mellom EU med Canada | Støtte til EUs naboland | Uendret antall ledige stillinger i EU | Lavere økning i lønnskostnader i EU | Færre ozonnedbrytende stoffer i EU | Denne uken i EU

Publisert 19.09.16

NHO Brussel

HANDEL: Ønsker tettere EU-handel med Japan
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, oppfordret nylig, sammen med andre næringslivsorganisasjoner, kommisjonspresident Jean-Claude Juncker, presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk og den japanske statsministeren Shinzo Abe til å gjennomføre forhandlingene for en frihandelsavtale mellom EU og Japan raskere. Oppfordringen kommer som følge av annonseringen av planene for en frihandelsavtale på G7 toppmøtet ved Ise-Shima 26 mai i år. Les mer her

HANDEL: Støtter handelsavtale mellom EU med Canada
Handelskommisær Cecilia Malmström og den kanadiske handelsministeren Chrystia Freeland kom i går med en felles uttalelse om handelsavtalen mellom EU og Canada. Uttalelsen legger vekt på fordelene med avtalen og hvordan vil kunne fortsette å tilpasse og forbedre regelverket i fremtiden. Les mer her

ØKONOMI: Støtte til EUs naboland
Europakommisjonen annonserte i dag EUs økonomiske støtteprogram for en rekke naboland. Hviterussland, Aserbajdsjan, Egypt og Palestina er blant landene som vil motta støtte for til sammen 210 millioner euro. Hensikten med programmet er å forbedre den sosioøkonomiske utviklingen i mottakerlandene, der noen av målene er å forbedre kvinners rettigheter, styrke ungdommens rolle, og effektivisere forvaltningen av vannressurser. Les mer her 

SYSSELSETTING: Uendret antall ledige stillinger i EU
Eurostat publiserte nylig statistikk for prosentandelen ledige stillinger i EU i andre kvartal av 2016. Sammenlignet med første kvartal, har ikke andelen endret seg fra 1,7 prosent i eurosonen og 1,8 prosent i hele EU. Sammenlignet med samme kvartal i 2015, har prosentandelen steget med 0,2 og 0,1 prosent respektivt. I Norge var det 2,0 prosent ledige stillinger i andre kvartal av 2016, og tallet har ikke endret seg fra første kvartal. Les mer her

SYSSELSETTING: Lavere økning i lønnskostnader i EU
Eurostat publiserte nylig statistikk for økningen av lønnskostnadene i EU. Tallene viser at den gjennomsnittlige veksten av lønnskostnader i andre kvartal av 2016 lå på 1,0 prosent i eurosonen, og 1,4 prosent i hele EU. Dette er en nedgang fra 1,6 prosent i eurosonen og hele EU i første kvartal av 2016. Les mer her

MILJØ: Færre ozonnedbrytende stoffer i EU
Det europeiske miljøbyrået publiserte nylig en rapport som viser at EU fortsetter å fase ut bruken av kjemikalier som bryter ned ozonlaget. I 2015 skal nivået ha nådd sitt laveste siden 2006, målt i metriske tonn. Den markante nedgangen kommer etter innføringen av en rekke direktiv som forplikter bedrifter til å rapportere data om ozonnedbrytende stoffer ved import, eksport, produksjon og destruering av varer og tjenester. Les mer her

TALER:
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Speech at the Yalta European Strategy Annual Meeting: Ukraine – Test Case for the West
Presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk: Remarks after the Bratislava summit

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for generelle anliggender. Ministerne skal forberede EU-toppmøtet, som finner sted 20-21 oktober, ved å diskutere agendaen. Videre, vil ministerne bli informert om implementeringen av EU-toppmøtets beslutninger fra juni. Europakommisjonen skal også presentere sin midtveisevaluering av EUs langtidsbudsjett for 2014-2020. Ministerne skal også utveksle meninger om et kommisjonspapir som definerer prioriteringene i deres arbeidsprogram for 2017.
EUROPAPARLAMENTET skal ha ekstern uke. President i Europaparlamentet Martin Schulz skal møte Storbritannias statsminister Theresa May, Londons ordfører Sadiq Khan og leder for Labour Party Jeremy Corbyn i London på fredag. En delegasjon fra komitéen for borgerrettigheter skal til Libanon for å se på situasjonen rundt flyktninger og omplassering. En delegasjon fra komitéen for budsjettkontroll skal til Libanon og Jordan for å besøke flyktningleirer. En delegasjon fra komitéen for borgerrettigheter skal delta i FN-toppmøtet om flyktninger og migranter i New York. En annen delegasjon fra komitéen for borgerrettigheter skal til Sverige for å besøke grensen med Danmark, hvor grensekontroll har blitt gjeninnført siden november 2015. Parlamentets undersøkelseskomité for utslippsmålinger i bilindustrien sender en delegasjon til Luxembourg, Frankrike og Tyskland for å besøke anlegg for testing og for å møte nasjonale myndigheter. Den euro-latin amerikanske parlamentariske forsamlingen møtes i Montevideo, hvor europaparlamentarikere vil møte folkevalgte fra Latin-Amerika.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ivan Vulchanov

Praktikant

NHO Brussel

ivan.vulchanov@nho.no
Mobil
+4741201488