NHO Europanytt 19.09.2017

Kommisjonen følger opp med nye tiltak for en balansert og fremtidsrettet handelspolitikk | Kommisjonen vil ha færre lokaliseringsrestriksjoner for ikke-personlig data | Nye grep for bedre cybersikkerhet i EU

Publisert 19.09.17

NHO Brussel

Etter President Jean-Claude Junckers ambisiøse State of the Union-tale forrige uke ser vi nå en oppfølging med fremlegging av konkrete tiltak for gjennomføring av noen sentrale initiativer som Juncker vektla i talen sin forrige uke. Allerede forrige uke lanserte Europakommisjonen sin nye industripolitiske agenda for EU, og i føringen for et EU med "vind i seilene" slik Juncker uttrykket det, går man nå videre med forslag som skal sikre en balansert og fremtidsrettet handelspolitikk fra EU samt fremme fri flyt av ikke-personlige data over landegrensene og bedre cybersikkerhetsnivået i EU generelt.

En viktig del i EUs handelspolitiske agenda handler om utenlandske investeringer i EU, og forslag til et europeisk rammeverk for investeringskontroller skal sikre europeiske bedrifter mot utenlandske investeringer som går imot bedriftens eller medlemslandets interesser. Et komplisert tema hvor det ikke finnes noen enkle løsninger, men som Kommisjonen nå gjør et forsøk på å fremme en helhetlig europeisk tilnærming til. Hva EU lander på i denne saken vil potensielt kunne få stor betydning for Norge på dette området skjønt vi ikke er tilknyttet EUs felles handelspolitikk. Også når det gjelder fri flyt av data og sikkerhet i cybermiljøer er det viktig at norske myndigheter og politikere er tett på utviklingen i Europa, for å unngå unødvendige norske særløsninger innenfor to av de grunnleggende forutsetningene for vekst knyttet til digitalisering. 

HANDEL: Kommisjonen følger opp med nye tiltak for en balansert og fremtidsrettet handelspolitikk
Europakommisjonen avduket nylig en ny handels- og investeringspakke som omfatter forslag for en fremtidsrettet og ambisiøs handelsagenda for EU. Pakken er en oppfølging av de visjoner og rammer for EUs handelspolitikk som president Jean-Claude Juncker presenterte i sin årlige State of the Union-tale forrige uke. I pakken inngår blant annet et forslag om investeringskontroll for utenlandske investeringer, som skal sikre at slike investeringer ikke setter europeiske strategiske interesser ut av spill når det det gjelder sikkerhet og offentlig orden. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Kommisjonen vil ha færre lokaliseringsrestriksjoner for ikke-personlig data
Europakommisjonen la i dag frem et forslag til nytt rammeverk for fri flyt av ikke-personlig data over landegrensene i EU. Forslaget ble lansert av President Jean-Claude Juncker i hans State of the Union-tale forrige uke, men ble ikke lagt frem i sin helhet før i dag. Målet er å utløse EUs fulle dataøkonomiske potensiale ved å innskrenke mulighetene for medlemslandene til å innføre lokaliseringsrestriksjoner for data nasjonalt. I kombinasjon med de eksisterende reglene for personopplysninger er hensikten at dette nye rammeverket skal gjøre europeisk næringsliv mer konkurransedyktig ved å øke mulighetene for lagring og prosessering av data på kryss av landegrensene i EU.  Å redusere antall restriksjoner som i dag eksisterer i forbindelse med lagring og behandling av data anses av Kommisjonen som den viktigste faktoren for å kunne nå målet om å doble dataøkonomiens verdi til 4% av BNP i 2020. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Nye grep for bedre cybersikkerhet i EU
Europakommisjonen presenterte i daget omfattende sett av nye tiltak for å videreutvikle og styrke cybersikkerheten i EU. Dette inkluderer et forslag om å etablere et cyber-sikkerhetsorgan som skal assistere medlemsland slik at de effektivt kan unngå cyber-angrep og bistå dersom de skulle oppleve cyber-angrep. Kommisjonen foreslår også en spesifikk sertifiseringsordning på europeisk nivå som skal sikre at tjenester og produkter i den digitale verden er trygge å benytte seg av. Les mer her

DENNE UKEN I EU:

PARLAMENTET har valgkrets- og delegasjonsuke denne uken.
EUROPAKOMMISJONEN organiserer europeisk mobilitetsuke på tema ren, delt og intelligent mobilitet med fokus på hvordan det å dele transport kan bidra til både å redusere kostnader og utslipp i forbindelse med reising, og fremme kontakten mellom mennesker og gi en mer sosial reiseopplevelse. Videre organiserer Kommisjonen gjennom den europeiske myndigheten for nettverks- og informasjonssikkerhet (ENISA) også en konferanse om standarder og normer knyttet til cybersikkerhet og personvern.
RÅDET. Denne uken skal det være et uformelt møte mellom energi- og transportministrene i Tallin, der ministrene skal diskutere hovedpunkter i forhandlingene på sentrale prosesser på energiområdet i løpet av det estiske formannskapet med fokus på blant annet transport og luftfart.

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391