NHO Europanytt 19.10.2015

Den økonomiske opphentingen fortsetter | 1 av 4 i fare for fattigdom

Publisert 19.10.15

NHO Brussel

ØKONOMI: Den økonomiske opphentingen fortsetter
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, presenterte nylig de økonomiske utsiktene 2015-2016 og sitt budskap til EU-toppmøtet. Ifølge organisasjonen må vi gjøre vårt ytterste for å ivareta styrkingen av den europeiske økonomien, og ikke lette på reformene mens veksten er midlertidig støttet av en lav oljepris og en relativt lav eurokurs. BUSINESSEUROPE advarer videre om at høy beskatning av arbeidskraft vil hindre virksomheter i å ansette flere folk. Les mer her og her

SOSIALT: 1 av 4 i fare for fattigdom
Eurostat publiserte nylig sin årsrapport i forkant av Den internasjonale dagen for bekjempelse av fattigdom. Ifølge rapporten var 122 millioner mennesker, eller 24,4 prosent av befolkningen i EU i risiko for fattigdom eller sosial eksklusjon i 2014. Det betyr at de befant seg i minst én av tre følgende kategorier, og er utsatt da enten for inntektsfattigdom, opplever alvorlige materielle mangler, eller lever i husholdninger med svært lav arbeidsintensitet. Reduksjonen av antall mennesker i risiko for fattigdom er et hovedmål i EUs Europa 2020-strategien. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri. Luxembourgs formannskap skal debattere landbruk og reduksjon av dets innvirkning på klimaendringene. Rådet skal forsøke å oppnå politisk enighet om fiskemuligheter i Østersjøen i 2016. Ministrene skal også utveksle synspunkter på de årlige konsultasjonene mellom EU og Norge under deres bilaterale fiskeavtale.
EUROPAKOMMISJONEN deltar på 11. forhandlingsrunde på TTIP i Miami. Kommisjonen skal legge frem pakken om økonomisk styring og arrangere en ministerkonferanse om strafferettslige tiltak mot radikalisering.
EUROPAPARLAMENTET skal ha politisk gruppe- og komitéuke. Komiteen for borgerrettigheter skal stemme over en resolusjon om forebygging av radikalisering og rekruttering til terroristorganisasjoner. Komiteen for budsjettkontroll skal diskutere Kommisjonens og medlemslandenes bruk av EUs ressurser i 2014 med Budsjettkommissæren. Økonomikomiteen skal diskutere tilsynsmyndigheten for banker i eurosonen (SSM) sitt arbeid med Den europeiske sentralbanken. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382