NHO Europanytt 19.11.2014

Næringslivet støtter relansering av den sosiale dialogen | Ministermøte i EFTA | Gjorde opp status for energi- og klimapolitikken

Publisert 19.11.14

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Næringslivet støtter relansering av den sosiale dialogen
Arbeidslivets parter møtte nylig visepresident for Europakommisjonen, Valdis Dombrovskis, og arbeidskommissær Marianne Thyssen, til et høynivåmøte i anledning relanseringen av den sosiale dialogen. BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, fremhevet behovet for reformsamarbeid for å få Europa på fote igjen. Les mer her

HANDEL: Ministermøte i EFTA
EFTA avholdt nylig sitt halvårlige ministermøte i Genève. Ministrene diskuterte TTIP-forhandlingene med USAs ambassadør og handelsrepresentant. På agendaen stod også pågående forhandlinger om frihandelsavtaler med tredjeland. Ministrene understreket samtidig viktigheten av å oppdatere og videreutvikle eksisterende handelsavtaler. Les mer her

ENERGI: Gjorde opp status for energi- og klimapolitikken
Rådet for generelle saker møttes nylig, og gjorde blant annet opp status for EUs energi- og klimapolitikk. Ministerne evaluerte framgangen de siste fem årene og ga sin vurdering av hva som må til for å forbedre eller framskynde implementeringen av politikken. Ferdigstillelse av det indre marked for energi, ble viet særlig oppmerksomhet. Les mer her

TALER:
Visepresident for Energiunionen Maroš Šefčovič: Building a Euro Mediterranean Energy Bridge
Finanskommissær Jonathan Hill: Turning around the telescope – consumers at the centre of financial services policies
Handelskommissær Cecilia Malmström: TTIP and Consumers: The Good (without the Bad or the Ugly)
Utdanningskommissær Tibor Navraciscs: Smart investment in education: a case for urgency – and patience

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss