NHO Europanytt 19.11.2015

Etterlyser sterkere EU-politikk for små- og mellomstore bedrifter | Norsk håndtering av skipsavfall utilfredsstillende | Konklusjoner fra EØS-rådets 44. møte | Energiunionen i rute | Ny infrastruktur for EUs energimarked | Mellomstatlige avtaler innen energi | Styrker sysselsettingen blant unge | Strengere kontroll på våpen

Publisert 19.11.15

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Etterlyser sterkere EU-politikk for små- og mellomstore bedrifter
BUSINESSEUROPE, som NHO er medlem av, publiserte i går et kall for en fornyet og sterkere politikk for små- og mellomstore bedrifter (SME) fra EU. SME vil dra nytte av en revisjon av EUs SME-politikk ved å få bedre tilgang til støtte, forbedret tilgang til markeder, støtte opp under entreprenørskap, kutte unødvendig byråkrati og ved å få slutt på ferdighetsmangel. Dette ble gjort i forbindelse med den Europeiske SME samlingen som holdes i Luxembourg i dag og i morgen. Les mer her

INNENRIKS: Norsk håndtering av skipsavfall utilfredsstillende
ESA, EFTAS overvåkningsorgan, rapporterte nylig at håndteringen av skipsavfall i Norge ikke var tilfredsstillende, og de har dermed besluttet å bringe saken inn for EFTA-domstolen. Problemet ligger i at norske myndigheter ikke fullstendig har sørget for at alle havner har tilfredsstillende anlegg for mottak av avfall og lasterester fra skip, og at en rekke havner dessuten mangler godkjente planer for mottak og håndtering av slikt avfall. Les mer her

EØS: Konklusjoner fra EØS-rådets 44. møte
Den 17 november holdt EØS-rådet sitt 44 møte. Møtet fant sted i Brussel, og under formannskapet til Vidar Helgesen diskuterte de bl.a. flyktningkrisen, konflikten i Syria, så vel som Russland og Ukraina, og den indre markedsstrategien. De la også ytterligere vekt på fortsettelsen av det tette samarbeidet mellom EØS og EU med tanke på miljø-, energi- og klimaforandringspolitikk. Les mer her og her

ENERGI: Energiunionen i rute
Europakommisjonen presenterte i går en første rapport om status på gjennomføringen av Energiunionen. Rapporten viser så langt til stor fremgang siden Energiunionens rammeverksstrategi ble lansert for ni måneder siden, men mye gjenstår fortsatt og 2016 vil bli viktig for dens levering. Les mer her

ENERGI: Ny infrastruktur for EUs energimarked
Europakommisjonen presenterte i går en liste på hele 195 nøkkelprosjekter til en ny infrastruktur for energi, kjent som prosjekter av felles interesse. Disse skal hjelpe med å drive frem Europas energi og klima objektiver, samt legges som hjørnesteiner i EUs Energiunion. Målet med den nye infrastrukturen er å integrerer Europeiske energimarkeder og diversifisere kilder til energi. Les mer her

ENERGI: Mellomstatlige avtaler innen energi
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sin felles posisjon på området mellomstatlige avtaler innen energi. BUSINESSEUROPE mener bl.a. at enhver revisjon av de mellomstatlige avtalebestemmelsene bør bli bygget på prinsipper om frihet til å gjennomføre virksomhet og handel, retten til god administrasjon, samt tilhørighet til europeisk lov om beskyttelse av bedriftshemmeligheter. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ARBEIDSLIV: Styrker sysselsettingen blant unge
Europakommisjonen lanserte nylig den europeiske ungdomspakten sammen med flere bedrifter. Dette er en felles engasjement for bedriftsledere og EU for å skape en kultur for forretnings-utdannings partnerskap som skal forbedre mulighetene for ungdom til å få jobb. Ungdomspakten ble lansert i forbindelse med Enterprise 2020 toppmøtet. Les mer her

INDRE MARKED: Strengere kontroll på våpen
Europakommisjonen implementerte i går en pakke på midler som skal gjøre det vanskeligere å få tak i skytevåpen i EU. Pakken skal gjøre det enklere å spore lovlige skytevåpen, styrke samarbeidet mellom medlemsstatene, og forsikre at deaktiverte skytevåpen blir gjort inoperable. Kommisjonen ønsker med dette å støtte medlemslandene i deres arbeid med å beskytte EUs befolkning mot kriminelle og terrorister. Pakken ble fremskyndet etter hendelsene i Paris sist uke. Les mer her

TALER:
Indre markedskommissær Elżbieta Bieńkowska: Remarks at the Press Conference on the Preparation of the 20 November Justice and Home Affairs Council and the Firearms Package
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks at the Press Conference on the Preparation of the 20 November Justice and Home Affairs Council and the Firearms Package
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: the Stakeholders Forum on Energy Union
Økonomikommissær Pierre Moscovici: Commission presents its Opinions on the Draft Budgetary Plans for 2016

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382