NHO Europanytt 19.12.2014

Parlamentarisk resolusjon om Energirammeverket | Avtale om å kutte gebyr ved kortbetaling | Rådsmøte for miljø | ESA tar Norge til EFTA-domstolen

Publisert 19.12.14

NHO Brussel

 

ENERGI: Parlamentarisk resolusjon om Energirammeverket
Parlamentarikerkomiteen for EØS vedtok nylig resolusjoner om EUs energirammeverk og EØS-komiteens årlige rapport. Om 2030-rammeverket for energi og klima ble det presisert at tett kontakt mellom EU og EØS/EFTA-statene er viktig, ettersom deler av regelverket vil være EØS-relevant. Når det gjelder EØS-komiteens årlige rapport understreket parlamentarikerne viktigheten av at nasjonal implementering av EU-lovgivning i EØS/EFTA-landene skjer til rett tid. Les mer her

FINANS: Avtale om å kutte gebyr ved kortbetaling
Ifølge en pressemelding fra Europaparlamentet, ble forhandlere fra Rådet og Europaparlamentet nylig enige om regler som skal kutte gebyr på kortbetalinger. De nye reglene vil gjelde grenseoverskridende, så vel som nasjonale betalinger, og skal senke kostnadene for forbrukerne. Les mer her

MILJØ: Rådsmøte for miljø
På Rådsmøtet for miljø ble ministrene nylig enige om direktivforslag for overvåking, rapportering og kontroll av CO2-utslipp fra skip, redusert bruk av plastikkposer, og om begrensning av utslipp fra middels store forbrenningsanlegg. Les mer her

TJENESTER: ESA tar Norge til EFTA-domstolen
Ifølge en pressemelding i går, tar EFTAs overvåkingsorgan (ESA) Norge til EFTA-domstolen for krav om lokal godkjenning i byggesaker. ESA mener kravet hindrer bedrifter fra andre EØS-land å tilby sine tjenester i Norge, noe som bryter med EØS-avtalens prinsipp om fri bevegelighet for tjenester. Les mer her

NHO Europanytt tar nå juleferie og er tilbake 5. januar 2015. God jul og godt nyttår!

******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss