NHO Europanytt 20.02.2017

EU investerer 444 millioner euro i energiinfrastruktur | Energiforbruket minsker men importen av fossilt øker i EU | Denne uken i EU

Publisert 20.02.17

NHO Brussel

ENERGI: EU investerer 444 millioner euro i energiinfrastruktur
Rådet godkjente nylig et forslag fra Europakommisjonen om å investere 444 millioner euro i prioriterte europeiske energiinfrastrukturprosjekter. De 18 utvalgte prosjektene skal bidra til å oppnå energiunionens mål om å koble sammen energinettverk, øke forsyningstryggheten og bidra til den bærekraftige utviklingen ved å integrere fornybare energikilder i hele EU. Prosjektene finansieres av EU sitt støttefinansieringsprogram for infrastruktur, Connecting Europe Facility (CEF). Les mer her 

ENERGI: Energiforbruket minsker men importen av fossilt øker i EU
Det samlede energiforbruket i EU i 2015 var 2,5 prosent under 1990 års nivå, ifølge ferske tall fra Eurostat. Det er i sin tur en nedgang på 11,6 prosent fra toppnivået i EUs energiforbruk i 2006. Tross jevn nedgang i bruken av fossile energikilder, fra 83 prosent i 1990 til 73 prosent i 2015, fortsetter dette være den viktigste energikilden i EU og importavhengigheten av fossile energikilder øker i EU. Les mer her

TALE:
President Donald Tusk: After his meeting with Vice President of the United States Mike Pence

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for konkurranseevne og i Rådet for økonomi og finans. Rådet for konkurranseevne forventes å komme til enighet vedrørende styrking av samarbeid om forbrukerbeskyttelse. Ministerne skal også diskutere konkrete tiltak for å hjelpe nyetablerte virksomheter og virksomheter i vekst med å delta i det indre marked og gripe markedsmuligheter. Rådet for økonomi og finans forventes vedta en felles posisjon på endringen av det eksisterende EU-direktivet om bekjempelse av skatteunndragelse. Rådet skal også fastsette retningslinjer for EUs 2018 budsjett, samt evaluere progresjonen i etableringen av en EU-liste over ikke-samarbeidsvillige jurisdiksjoner på skatterelaterte saker.
EUROPAKOMMISJONEN,arrangerer en konferanse om den pågående konsekvensanalysen av mulige alternativer for multilateral reform av løsninger for investeringstvister. Formålet er å utveksle synspunkt, blant annet på en mulig etablering av en multilateral investering domstol.
EUROPAPARLAMENTET har ekstern uke. En delegasjon fra komitéen for internasjonal handel er i Mexico for å diskutere oppdateringen av den 17 år gamle handelsavtalen mellom partene. Komitéen for borgerrettigheter reiser til Canada for å innhente informasjon om landets politikk for integrering og bosetting av asylsøkere. En annen delegasjon fra komitéen for borgerrettigheter reiser til Frontex sitt hovedkvarter i Warszawa for å drøfte europeiske kyst- og grensevakt operasjoner ved EUs eksterne grenser. Delegasjonen for relasjoner med Palestina reiser til Palestina for å diskutere fredsforhandlingene i Midtøsten. Utenrikskomitéen og Delegasjonen for relasjoner med India reiser til India for å gjenoppta dialogen om terrorbekjempelse, IT-sikkerhet, piratvirksomhet og menneskerettigheter.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss