NHO Europanytt 20.04.2018

Denne uken i EU holdt Emmanuel Macron tale til Europaparlamentet om betydningen av europeiske verdier og integrasjon, før han møtte Angela Merkel for å planlegge deres felles "reformasjon" av EU. Det britiske overhuset stemte ned regjeringens forslag om ikke inngå i en tollunion med EU etter brexit, og arbeids- og sosialministeren diskuterte arbeidsmarkedspolitikk i Sofia.

#205

#120 Fotograf: M. Kappeler Angela Merkel og Emmanuel Macron i Berlin, tidliger i uken.

Publisert 20.04.18

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Arbeids –og sosialministeren i Sofia. Rådet for arbeid, sosialpolitikk, helse og forbrukerpolitikk (EPSCO) hadde uformelt ministermøte i Sofia onsdag og torsdag, der arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie deltok. Under møtet ble blant annet EUs sosiale pilar og det foreslåtte europeiske arbeidsmarkedsorganet European Labour Authority (ELA) diskutert. Det europeiske arbeidsmarkedsorganet er foreslått primært som et organ for informasjonsdeling og samordning mellom de nasjonale arbeidsmarkedsmyndigheter.  Hauglie uttalte etter møtet at beslutningsmyndigheten fortsatt skal være nasjonal, og at forslaget synes å være i tråd med norske interesser. Les mer her

BREXIT: House of Lords stemmer ned tollunion-exit. Det britiske Overhuset stemte onsdag ned regjeringens ønske om å stå utenfor tollunionen etter brexit, og krever at regjeringen forhandler frem en ny avtale om en tollunion med EU. Saken skal behandles i Underhuset i begynnelsen av mai. Les mer her

TYSKLAND/FRANKRIKE: Merkel og Macron vil reformere EU. Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron ønsker å finne et kompromiss mellom landene for å sammen kunne reformere EU. Dette sa de etter sitt møte i Berlin torsdag. Macron har en ambisiøs plan for større økonomisk integrering på tvers av medlemslandene, og Merkel er villig til å søke en avtale. Så langt har også begge landene sagt seg villige til å bidra mer økonomisk til EU budsjettet. Les mer her

TALER: Emmanuel Macron om demokrati og Europeisk suverenitet i Strasbourg. Frankrikes president holdt tirsdag tale for Europaparlamentet i Strasbourg om Europeisk demokrati og suverenitet. Nøkkelpunktene i talen var frykten for en europeisk ideologisk "borgerkrig", og betydningen av styrket europeisk integrasjon. Svaret på Europas utfordringer er ikke autoritært demokrati men et demokrati med autoritet! Macron støttet  et EU-fond for kommuner som mottar flyktninger, en EU digitalskatt, egne EU-ressurser, videre reform av EMU og Europeiske universiteter og Erasmus-programmet. Se utdrag fra talen her.  

 

*******************************************************
 NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

 

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391
Edvin Nordheim Edvardsen

Praktikant

NHO Brussel

edvin.nordheim.edvardsen@nho.no
Mobil
99110008
Bjørne Østrem Djukastein

Praktikant

NHO Brussel

bjorne.ostrem.djukastein@nho.no
Mobil
45296985