NHO Europanytt 20.06.2016

Arbeidskraftkostnader økte med 1,7 prosent | Andel ledige stillinger økt til 1,8 prosent | Denne uken i EU

Publisert 20.06.16

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Arbeidskraftkostnader økte med 1,7 prosent
Eurostat publiserte nylig tall for utviklingen i arbeidskraftkostnader i EU. Ifølge Eurostat økte kostnadene per time med 1,7 prosent i første kvartal i 2016 sammenlignet med samme kvartal i fjor, og med 2,0 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2015. Les mer her

SYSSELSETTING: Andel ledige stillinger økt til 1,8 prosent
Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, økte andelen ledige stillinger i EU i første kvartal i 2016 til 1,8 prosent. Det utgjorde en økning på ett prosentpoeng sammenlignet med både forrige kvartal og første kvartal i 2015. I Norge var andelen ledige stillinger i første kvartal i 2016 2,0 prosent, en økning fra 1,7 prosent siste kvartal i 2015. Les mer her

TALER:
Økonomikommissær Pierre Moscovici: Introductory remarks at the Eurogroup press conference
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at the ECOFIN press conference  

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker, i Rådet for miljøsaker og i Rådet for generelle saker. Rådet for utenrikssaker skal konkludere om en integrert EU-politikk for Arktis. Ministrene har også Sahel-regionen, Makedonia og fredsprosessen i Midtøsten på dagsordenen. Rådet kan formelt vedta å forlenge mandatet til EU NAVFOR-operasjonen i Middelhavet. Rådet for miljøsaker skal vedta en uttalelse om ratifiseringen av Paris-avtalen og drøfte revideringen av kvotehandelssystemet. På agendaen står det såkalte Tak-direktivet om reduksjon av nasjonale utslipp av visse partikler som forårsaker atmosfærisk forurensning, og ministrene skal konkludere om EUs handlingsplan for den sirkulære økonomien. Rådet har også utslipp fra dieselbiler og hormonforstyrrende partikler på dagsordenen. Rådet for generelle saker skal forberede EU-toppmøtet som finner sted senere denne måneden, og det er ventet at ministrene skal godkjenne utkast til landsspesifikke anbefalinger under Det europeiske semester. På agendaen står implementeringen av Europakommisjonens arbeidsprogram for 2016 og formannskapet skal informere ministrene om status på implementeringen av den interinstitusjonelle avtalen om forbedret bedre lovgivning.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke og miniplenumssamling i Brussel. Parlamentet skal vurdere medlemslandenes framgang mot EUs mål om 20 prosent reduksjon i energibruk og minst 20 prosent fornybar innen 2020. Parlamentarikerne skal også stemme over utnevnelsen av parlamentarikere til undersøkelseskomitéen som skal ta for seg håndhevelsen av EUs regelverk om hvitvasking og skatteunndragelse. Komitéen for sivile saker skal stemme over et lovforslag som kriminaliserer planlegging av terrorangrep i EU og stemme over et forslag om innføring av kontroll av EU-borgere ved EUs yttergrenser. Parlamentspresidenten og lederne for de politiske gruppene møtes i etterkant av avstemmingen i Det forente kongedømme av Storbritannia og Nord-Irland for å drøfte resultatet av avstemmingen. Parlamentspresidenten skal også ha møte med Presidenten for Det europeiske råd, Europakommisjonspresidenten og EU-formannskapets formann i samme anledning.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss