NHO Europanytt 20.06.2017

Brexit-forhandlingene er i gang og en myk overgang er ønskelig | EUs ledere står fast ved Paris-avtalen | Rådet med nye cybersikkerhetstiltak | Denne uken i EU

Publisert 20.06.17

NHO Brussel

BREXIT: Brexit-forhandlingene er i gang og en myk overgang er ønskelig
Tore Myhre, internasjonal direktør i NHO, har uttalt at Norge kan risikere å bli en av landene i verden som blir hardest rammet av Brexit, fordi Storbritannia er så viktig for norsk handel og Norge.  Det er derfor viktig med en myk overgang mot en fremtidig handelsavtale, og gode overgangsordninger som gjør det mulig for alle parter å tilpasse seg den nye situasjonen. Siden Norges EØS-tilknytning og Storbritannias EU-medlemskap har etablert rammene for handel, blir det viktig for Norge at de norske myndighetene fortsetter den gode jobben med å være tett på Brexit-prosessen slik at Norge kan koble seg på eventuelle overgangsavtaler og raskt få på plass en ny avtale. Dette er særlig viktig da Storbritannia blant annet er Norges viktigste handelspartner for varer og det viktigste markedet for norsk petroleumsrettet leverandørindustri. Storbritannia er også den nest største utenlandske investoren i Norge.
Les flere kommentarer fra Tore Myhre her

BusinessEurope, hvor NHO er medlem, påpeker i sin pressemelding at det er i både EU og Storbritannias interesse at forhandlingene leder til en så myk overgang som mulig, og en fremtidig relasjon bygget på like vilkår. En uryddig Brexit-forhandling og uttreden kan ikke være et alternativ. Generaldirektør i BusinessEurope Markus Beyrer oppfordrer forhandlerne til å holde det fastsatte tidsskjemaet og å prioritere borgerrettighetene først. Dette er i tråd med uttalelsene til Antonio Tajani, presidenten for Europaparlamentet. Tajani slår samtidig fast at enhver avtale om uttredelse må godkjennes av parlamentet for å tre i kraft. Les mer her og her

KLIMA: EUs ministere står fast ved Paris-avtalen
Som følge av USAs beslutning om å trekke seg fra Paris-avtalen har Rådet publisert 7 konklusjoner om klimaendringer. Det europeiske råd bekrefter nok en gang EUs forpliktelser til avtalen og konstaterer at det ikke er mulig å reforhandle Paris-avtalen. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Rådet med nye cybersikkerhetstiltak
Rådet har kommet til enighet om å etablere et rammeverk for en felles og diplomatisk EU-respons til uønskelig og skadelig cyberaktivitet. Tiltakene går under navnet "Cyber diplomacy toolbox", og responsen til slik cyberaktivitet skal dra nytte av tiltak innenfor EUs felles sikkerhet- og utenrikspolitikk. EU bekrefter samtidig sin forpliktelse til å håndtere internasjonale konflikter vedrørende cybersikkerhet med fredfulle metoder. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
BREXIT:
Forhandlingene mellom EU og Storbritannia startet mandag 19.juni i Brussel, og ledes av EUs sjefsforhandler Michel Barnier og Brexit-minister David Davids.
RÅDSMØTE i Det europeiske råd, i Rådet for allmenne saker, i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for miljø. 22.-23.juni holdes det møte i Det europeiske råd i Brussel, fredag 23.juni er møtet dedikert til artikkel 50 (Brexit) og holdes i EU27 format med medlemslandendens regjeringssjefer. Møtet i Rådet for allmenne saker holdes for å forberede møtet i Det europeiske råd. Rådet for utenrikssaker skal diskutere terrorbekjempelse, migrasjon og samarbeidet mellom EU og NATO. Rådet for miljø skal fokusere på EUs forpliktelser i forhold til Paris-avtalen, og diskutere lovforslag for den ikke kvotepliktige sektoren (non-ETS).
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken "EU Sustainable Energy Week 2017" som er den viktigste europeiske konferansen for bærekraftig politikk for energiutvikling. Europakommisjonen arrangerer også et internasjonalt forum på temaet "Women and trade", og "Single Market Forum" (SIMFO) på Malta.
EUROPAPARLAMENTET har komitemøter i Brussel. Komiteen for internasjonal handel skal stemme over forslag om å oppdatere EUs reguleringer mot anti-dumping, som skal beskytte europeiske arbeidsplasser og bedrifter mot urettferdig ekstern konkurranse. Komiteen for internasjonal handel skal også stemme over forslag om å øke handelen med Ukraina for å legge til rette for økonomisk og politisk bedring i landet. Parlamentarikerne med ansvar for utenrikssaker skal evaluere Tyrkias progresjon på EU-relaterte reformer i 2016. Utenrikskomiteen skal stemme over en mulig samarbeidsavtale mellom EU og Cuba, dette vil i så fall bli den første noen sinne. Mariya Gabriel er nominert til å ta over som kommisær på det digitale området, og skal utspørres av parlamentarikerne. Komiteene for sysselsetting og kultur skal stemme over moderniseringsforslag for "Europapass" som er et nettbasert nettverk for å presentere kvalifikasjoner i CV-format.

TALER:
Presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker: on the passing away of former federal German Chancellor, Helmut Kohl

EUs sjefsforhandler Michel Barnier: following the first round of Article 50 negotiations with the UK

EU og USA: statement following the EU-U.S. Justice and Home Affairs Ministerial Meeting

Eurogruppen: statement on Greece

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss