NHO Europanytt 20.10.2014

Nye prosedyrer for inkorporering | Innspill til EU-toppmøtet | Denne uken i EU

Publisert 20.10.14

NHO Brussel

EØS: Nye prosedyrer for inkorporering
Nye prosedyrer for inkorporering av EU-lovgivning i EØS-avtalen trer i kraft i dag. Endringene introduserer blant annet en forenklet prosedyre som skal gjelde for mindre kompliserte rettsakter, såkalt «fast track»-prosedyre. De nye prosedyrene er en del av det pågående arbeidet med å effektivisere inkorporeringen av EU-lovgivning i EØS-avtalen. Les mer her

NÆRINGSLIV: Innspill til EU-toppmøtet
BUSINESSEUROPE sendte nylig næringslivets innspill til EU-toppmøtet. Organisasjonen oppfordrer medlemslandene til å forplikte seg til nødvendige økonomiske og strukturelle reformer. Organisasjonen oppfordrer videre til å gå bort fra ideen om tre overlappende klimamål, og heller bli enige om et enkelt utslippsmål for klimagasser. Organisasjonen ønsker også reform av EUs system for kvotehandel. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

TALER:
President for Europakommisjonen José Manuel Barroso: Ten years at the helm of the European Commission: Some reflections on Europe

DENNE UKEN I EU:
EU-TOPPMØTE for EUs stats- og regjeringssjefer. EUs ledere skal bli enige om et nytt rammeverk for klima og energi, diskutere den økonomiske situasjonen i EU og ta opp problemstillinger knyttet til EUs eksterne relasjoner.
RÅDSMØTE
i Rådet for utenrikssaker og Rådet for generelle saker. På agendaen for utenriksministrene står blant annet strategier for kampen mot ebola-viruset, Libya og IS. De skal også gjøre opp status for situasjonen i Ukraina. Rådet for generelle saker skal blant annet forberede EU-toppmøtet og vedta konklusjoner om en rapport knyttet til styringen av makroregionale strategier.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. De to siste kommissærhøringene skal avholdes, og parlamentarikerne skal stemme over den nye Kommisjonen. På agendaen står også EUs budsjett for 2015, tollfri adgang for ukrainske varer, det europeiske semester, bistand til arbeidsledige og en diskusjon med Barroso om den avtroppende Kommisjonens arbeid.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss